UMAWIAĆ

-am, -asz домовляти (кого з ким) ---- dok. umówić -wic, -wisz домовити (кого з ким)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук) 

UMAWIAĆ SIĘ →← UMARŁY

T: 0.122440354 M: 3 D: 3