UMNIEJSZAĆ

-am, -asz применшувати; зменшувати ---- dok. umniejszyć -szę, -szysz применшити; зменшити

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук) 

UMOCNIENIE →← UMKNĄĆ

T: 0.13377749 M: 3 D: 3