UNOSIĆ SIĘ

-oszę się, -osisz się підводитися; підніматися, здійматися (вверх); ширяти (в повітрі) ---- dok. unieść się -niosę się, -niesiesz się підвестися; піднятися, знятися (вверх)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук) 

UNOWOCZEŚNIAĆ →← UNOSIĆ

T: 0.144305178 M: 3 D: 3