UNOWOCZEŚNIAĆ

-am, -asz ---- dok. unowocześnić -nię, -nisz модернізувати (недокднаний і доконаний вид)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук) 

UOGÓLNIAĆ →← UNOSIĆ SIĘ

T: 0.11108064 M: 3 D: 3