USAMODZIELNIAĆ

-am, -asz робити самостійним ---- dok. usamodzielnić -nic, -nisz зробити самостійним

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук) 

USAMODZIELNIAĆ SIĘ →← URZĘDOWY

T: 0.130020562 M: 3 D: 3