WPŁYW

-u m вплив wywierać (mieć) ~ справляти (мати) вплив tracić wpływy втрачати вплив

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук) 

WPŁYWAĆ →← WPŁAW

T: 0.136015838 M: 3 D: 3