WSKAZYWAĆ

-żuję, -żujesz вказувати; показувати ---- dok. wskazać -ażę, -ażesz вказати; показати

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук) 

WSKRZESZAĆ →← WSKAZUJĄCY

T: 0.120440248 M: 3 D: 3