WYKŁADAĆ

-am, -asz 1. викладати (товари) 2. викладати, читати лекції ---- dok. wyłożyć -łożę, -łożysz викласти, виложити (товари) ~ ściany marmurem обкладати (обкласти), облицьовувати (облицювати) стіни мармуром

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук) 

WYKŁADOWCA →← WYKŁAD

T: 0.114913393 M: 3 D: 3