WYRZEKAĆ SIĘ

-am się, -asz się зрікатися ---- dok. wyrzec się -rzeknę się, -rzekniesz się зректися

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук) 

WYRZUCAĆ →← WYRYWCZY

T: 0.12835722 M: 3 D: 3