UKŁADAĆ

-am, -asz 1. укладати 2. складати (план, твори тощо) 3. обдумувати, розплановувати 4. прокладати ---- dok. ułożyć -żę, -żysz 1. укласти (покласти) 2. скласти (план, твори тощо) 3. обдумати, розпланувати 4. прокласти ~ kabel прокласти кабель

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук) 

UKŁADAĆ SIĘ →← UKŁAD

T: 0.087359787 M: 3 D: 3