Найдено 50+ «Ś»

ŚCISKAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz стискати(ся); обіймати(ся) ---- dok. ścisnąć (się) -nę, -niesz стиснути(ся); обняти(ся)

ŚCIĄGAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. стягувати стягати; збирати 2. прибувати ---- dok. ściągnąć -nę, -niesz 1. стягнути, стягти; зібрати 2. прибути

ŚCIĄĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

zetnę, zetniesz зрубати, стяти; зрізати; скосити; zob. «ścinać»

ŚLEPY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

I сліпий ~ zaułek тупик, глухий кут ślepe naboje холості патрони II -ego m сліпий

ŚLUBOWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-buję, -bujesz давати обітницю; присягати, шлюбувати

ŚMIERĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-rei ż смерть kara śmierci смертна кара, кара на смерть, кара на горло, страта ~ naturalna природна смерть raz kozie ~ раз мати родила

ŚMIETANKA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-i ż вершки, сметанка (рідше) ~ towarzyska вершки товариства

ŚPIEWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz співати cienko ~ бути в скрутному становищі

ŚWIADOMOŚĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ści ż свідомість byt określa ~ буття визначає свідомість

ŚWIATŁA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-teł lmn вогні ~ sygnałowe фарники, сигнальні вогні

ŚWIATŁY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

світлий; ясний (про розум) ~ człowiek світла людина

ŚWIT

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m світанок o świcie на світанку; вдосвіта przed świtem до світанку, до світу

ŚCICHAPĘK

Польско-русский словарь

♂, мн. И. ~i тихоня; в тихом омуте черти водятся (о человеке)

ŚCICHAĆ

Польско-русский словарь

несов. утихать, стихать+ cichnąć

ŚCICHNĄĆ

Польско-русский словарь

сов. утихнуть, стихнуть+ ucichnąć

ŚCIEC

Польско-русский словарь

~knie/~cze, ~kł сов. стечь+ ścieknąć, spłynąć

ŚCIEG

Польско-русский словарь

♂. Р. ~u 1. стежок; шов, строчка i; drobny ~ мелкий стежок;2. (przy robieniu na drutach) вязка ž, вид вязки; ~ pończoszniczy чулочная вязка

ŚCIEK

Польско-русский словарь

♂, Р. ~u 1. сток; водосток; ~ uliczny уличный водосток;2. ~i мн. стоки; нечистоты; ~i przemysłowe стоки промышленных предприятий

ŚCIEKAĆ

Польско-русский словарь

несов. стекать+ spływać

ŚCIEKOWY

Польско-русский словарь

сточный; водосточный; kanał ~ сточная канава

ŚCIEMNI

Польско-русский словарь

jeć сов. потемнеть; ~ało безл. потемнело, стемнело, смерклось

ŚCIEMNIAĆ

Польско-русский словарь

несов. 1. притемнять;2. разг. темнить; nie ~j! не темни!+ 1. przyciemniać 2. kręcić

ŚCIEMNIAĆ SIĘ

Польско-русский словарь

несов. безл. темнеть, смеркаться+ ciemnieć, zmierzchać się

ŚCIEMNIĆ

Польско-русский словарь

сов. притемнить+ przyciemnić

ŚCIEMNIĆ SIĘ

Польско-русский словарь

сов. безл. стемнеть, потемнеть+ ściemnieć

ŚCIENNY

Польско-русский словарь

1. стенной; настенный; gazetka ~a стенная газета, стенгазета;2. стр. стеновой

ŚCIERAĆ

Польско-русский словарь

~ny несов. стирать; ср. zetrzeć

ŚCIERAĆ SIĘ

Польско-русский словарь

несов. 1. стираться;2. сталкиваться; схватываться; сражаться; ср. zetrzeć się

ŚCIERKA

Польско-русский словарь

♀, мн. Р. ~ek 1. тряпка (половая etc.); ~ do naczyń кухонное полотенце;2. груб. потаскуха, шлюха+ 2. ździra

ŚCIERNISKO

Польско-русский словарь

☼ стерня ž, стернь ž; жнивьё

ŚCIERNY

Польско-русский словарь

абразивный; papier ~ наждачная бумага

ŚCIERPIEĆ

Польско-русский словарь

сов. стерпеть, вытерпеть

ŚCIERWO

Польско-русский словарь

☼ падаль ž, труп животного+ padlina

ŚCIEŻKA

Польско-русский словарь

♀, мн. Р. ~ek тропинка, тропа, дорожка; стёжка reg. posp.+ dróżka

ŚCIGAĆ

Польско-русский словарь

~ny несов. kogo-co 1. гнаться за кем-чем;2. (prześladować) преследовать; ~ prawem(prawnie) преследовать по закону+ 1. gonić

ŚCIGAĆ SIĘ

Польско-русский словарь

несов. 1. бежать наперегонки (взапуски); стараться перегнать друг друга (при езде);2. (w czymś) состязаться, стараться превзойти друг друга+ 1. gonić się 2. wspó

ŚCINAĆ

Польско-русский словарь

~ny несов. 1. срезать, срезывать;2. обезглавливать, казнить;3. сковывать, замораживать;4. разг. проваливать, срезать; ср. ściąć+ 4. obcinać

ŚCINAĆ SIĘ

Польско-русский словарь

несов. 1. застывать, сгущаться, студенеть;2. свёртываться, сворачиваться;3. разг. проваливаться, срезаться; ср. ściąć się+ 3. oblewać się

ŚCINKI

Польско-русский словарь

мн. (ед. ~ek ♂, Р. ~ka) обрезки+ skrawki, obrzynki

ŚCISK

Польско-русский словарь

♂, Р. ~u давка ž, толчея 2,теснота ž+ tłok

ŚCISKACZ

Польско-русский словарь

♂, мн. Р. ~y/~ów тех. зажим

ŚCISKAĆ

Польско-русский словарь

~ny несов. 1. сжимать, стискивать;2. обнимать;3. стягивать, затягивать; ср. ścisnąć

ŚCISKAĆ SIĘ

Польско-русский словарь

несов. 1. сжиматься;2. обниматься;3. стягиваться, затягиваться; ср. ścisnąć się 1—3

ŚCISNĄĆ

Польско-русский словарь

ściśnięty сов. 1. сжать, стиснуть; ~ sprężynę сжать пружину; ~ w ręce сжать (зажать) в руке;~ komuś rękę а) сжать чью-л. руку; б) пожать чью-л. руку; ~ zęby сжат

ŚCISNĄĆ SIĘ

Польско-русский словарь

сов. 1. сжаться; serce się ~ęło сердце сжалось;2. (objąćsię) обняться; ~ęli się za ręce они пожали друг другу руки;3. (ściągnąć się) стянуться, затянуться;4. (о

ŚCISZAĆ

Польско-русский словарь

~ny несов. приглушать; ср. ściszyć

ŚCISZAĆ SIĘ

Польско-русский словарь

несов. притихать, утихать, тихнуть pot.+ cichnąć, uciszać się

ŚCISZYĆ

Польско-русский словарь

~ony сов. приглушить; ~ głos понизить голос; ~ hałas приглушить шум

ŚCISZYĆ SIĘ

Польско-русский словарь

сов. притихнуть, утихнуть+ uciszyć się

ŚCISŁY

Польско-русский словарь

ściśli, ściślejszy 1. точный, чёткий; nauki ~e точные науки; ~ rozum аналитический ум;2. плотный; ~ materiał плотная ткань; ~ druk убористая печать;3. строгий, б

ŚCIÓŁKA

Польско-русский словарь

♀, мн. Р. ~ek подстилка; ~ ze słomy соломенная подстилка; ~ leśna лесная подстилка, подстил

ŚCIĄGNĄĆ

Польско-русский словарь

~ięty сов. 1. стянуть; ~ pas стянуть (затянуть) пояс; ~ rękawiczki снять перчатки; ~ wojsko стянуть войска;2. (ciecz) отвести, удалить (воду etc.);3. (podatki it

ŚCIĄGNĄĆ SIĘ

Польско-русский словарь

сов. 1. стянуться, затянуться;2. (skurczyćsię) сократиться, сесть

ŚCIĘGNO

Польско-русский словарь

☼, мн. Р. ~ien сухожилие

ŚCIĘTY

Польско-русский словарь

1. остроконечный;2. мат. усечённый; ● ~ podbródek скошенный подбородок; jak z nóg ~ как подкошенный

ŚLAD

Польско-русский словарь

♂, Р. ~u след; ~y nóg (stóp) следы ног; ~у wojny следы войны; ● przejść (zniknąć) bez ~u пройти (исчезнуть) без следа; w ~ вслед; ani ~u и в помине нет;iść (wstę

ŚLAMAZARA

Польско-русский словарь

♂, ♀ растяпа, недотёпа+ maruda, oferma, safanduła

ŚLAMAZARNY

Польско-русский словарь

~i медлительный, вялый+ marud ny, powolny, rozlazły

ŚLEDZIĆ

Польско-русский словарь

~ę, ~ony несов. kogo-co следить за кем-чем, наблюдать кого-что, за кем-чем; ~ oczami следить глазами; ~ modę следить за модой; ~ zająca выслеживать зайца+ obserw

ŚLEDZTWO

Польско-русский словарь

☼ следствие, расследование

Время запроса ( 0.099995671 сек)
T: 0.102623729 M: 1 D: 0