Найдено 100+ «Ż»

ŻADEN

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

жоден w ~ sposób ніяким способом w żadnym wypadku ні в якому випадку

ŻAL

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m жаль ~ mi мені жалко ~ za grzechy розкаяння в гріхах

ŻAŁOBNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

жалобний, траурний marsz ~ траурний (жалобний) марш

ŻEBY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

щоб; якби powiedział, ~ przyjść він сказав, щоб прийти

ŻENADA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż bez żenady без церемоній, не церемонячись

ŻNIWIARKA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-i ż 1. жатка, жниварка (машина) 2. жниця (жінка)

ŻOŁĄDKOWY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

шлунковий dolegliwości żołądkowe шлункове нездужання kwas ~ шлункова кислота

ŻYCIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n життя ~ wieczne вічне життя powołać do życia заснувати zarabiać na ~ заробляти на прожиток

ŻYĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

żyję, żyjesz жити niech żyje! хай живе! ~ ponad stan жити понад свої можливості

ŻÓŁWI

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

черепашачий, черепаховий żółwim krokiem черепашачою ходою

ŻĄDZA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż жадоба; похіть ~ wiedzy жадоба (жадання) знання

ŻŁOBEK

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-bka m 1. жолобок 2. ясла ~ betlejemski вифлеємські ясла

ŻABI

Польско-русский словарь

лягушачий, лягушечий; ~ skrzek лягушечья икра

ŻABKA

Польско-русский словарь

♀, мн. Р. ~ek 1. уменъш. лягушка;2. разг. (blaszka do butów) подковка;3. тех. натяжка, лапка;4. спорт. брасс m+ 4. styl klasyczny

ŻACHAĆ SIĘ

Польско-русский словарь

несов. na kogo-co возмущаться кем-чем, негодовать на кого-что; ср. żachnąć się+ oburzać się, obruszać się

ŻACHNĄĆ SIĘ

Польско-русский словарь

сов. na kogo-co возмутиться кем-чем, вознегодовать на кого-что; ~ął się его передёрнуло (от возмущения, негодования etc.)+ oburzyć się, obruszyć się

ŻADEN

Польско-русский словарь

1. никакой; ни один; ~ z nas никто (ни один) из нас; w ~ym wypadku ни в коем случае; w ~ sposób никак, никоим образом;2. (nic nie tmrt) скверный pot. никудышный

ŻAGIEW

Польско-русский словарь

♀, Р. ~wi 1. факел ♂;2. перен. пламя ň~, ~ wojny пламя (огонь) войны+ 1. głownia 2. płomień

ŻAGLOWIEC

Польско-русский словарь

♂, Р. ~ca парусник, парусное судно

ŻAGLOWY

Польско-русский словарь

парусный; ● lot ~ ав. парящий полёт

ŻAGLÓWKA

Польско-русский словарь

♀, мн. Р. ~ek парусная лодка

ŻAK

Польско-русский словарь

%1 ♂ уст. жак (школяр, бедный студент)+ uczeń, student.

ŻAL

Польско-русский словарь

♂, Р. ~u 1. печаль ž, скорбь ž;2. (współczucie) сожаление ň; жалость ž;3. ~e мн. жалобы, сетования;4. в знач. сказ, жалко; ~ pieniędzy жалко денег; bardzo mi go

ŻALIĆ SIĘ

Польско-русский словарь

несов. жаловаться, плакаться pot.; ~ się do kogoś, przed kimś жаловаться, плакаться в жилетку кому-л.+ użalać się, skarżyć się

ŻAR

Польско-русский словарь

♂, Р. ~u жар; wygarnąć ~ z pieca выгрести жар из печки; ~ południowy полуденный жар (зной)

ŻARCIE

Польско-русский словарь

☼ 1. корм ♂;2. прост. жратва ž+ jadło;karma

ŻARGON

Польско-русский словарь

♂, Р. ~u жаргон; apró ndm. ň; ~ uczniowski школьный жаргон; ~ złodziejski воровское арго

ŻARLIWY

Польско-русский словарь

~i, ~szy страстный; беззаветный+ namiętny, zapalony

ŻARNA

Польско-русский словарь

мн.Р ~ň/~en ручной жёрнов

ŻAROODPORNY

Польско-русский словарь

жаропрочный, огнеупорный; szkło ~e жароустойчивое стекло

ŻART

Польско-русский словарь

♂, Р. ~u шутка ž; ● robić (stroić) sobie ~y z kogoś, czegoś шутить (подшучивать) над кем-л., чём-л.; to nie ~y это не шутка; dla ~u, ~em ради шутки, в шутку

ŻARTOBLIWY

Польско-русский словарь

шуточный; шутливый; ~ utwór шуточное произведение; ~a rozmowa шутливый разговор

ŻARTOWAĆ

Польско-русский словарь

несов. шутить; ~ z kogoś, czegoś шутить над кем-л., чём-л.

ŻARZYĆ SIĘ

Польско-русский словарь

несов. тлеть; węgle się ~ą угли тлеют

ŻARÓWKA

Польско-русский словарь

♀, мн. Р. ~ek лампочка (электрическая); ~ przepaliła się лампочка перегорела

ŻARŁOK

Польско-русский словарь

♂, мн. И. ~i обжора+ obżartuch

ŻAŁOBA

Польско-русский словарь

♀ траур ♂; ~ narodowa национальный траур; okryć się ~ą погрузиться в скорбь (траур)

ŻAŁOBNY

Польско-русский словарь

~i траурный; opaska ~a траурная повязка (на рукаве); orszak ~ траурное шествие

ŻAŁOSNY

Польско-русский словарь

~śni 1. печальный, горестный; ~sne spojrzenie печальный (тоскливый) взгляд;2. жалкий; плачевный; ktoś ma ~ wygląd y кого-л. жалкий вид+ 2. opłakany

ŻAŁOWAĆ

Польско-русский словарь

несов. жалеть; nie ~ pieniędzy не жалеть денег; bardzo go ~uję мне его очень жаль (жалко)

ŻBIK

Польско-русский словарь

♂ зоол. лесной кот

ŻE

Польско-русский словарь

союз, частица что; dlatego że потому что; mimo że несмотря на то, что; chyba że разве что -że частица ~ка;chodzie иди-ка; weźże возьми-ка

ŻEBRACTWO

Польско-русский словарь

☼ нищенство, собирание милостыни; zajmować się ~em просить милостыню, побираться+ żebranina, żebranie

ŻEBRACZKA

Польско-русский словарь

♀, мн. Р. ~ek нищая, нищенка

ŻEBRACZY

Польско-русский словарь

нищенский; ● chodzić o ~m chlebie (kiju) побираться, просить милостыню

ŻEBRANINA

Польско-русский словарь

♀ разг. нищенство ň, собирание милостыни+ żebranie

ŻEBRAĆ

Польско-русский словарь

~rzę, ~rz, ~rany несов. 1. нищенствовать;2. перен. униженно просить, вымаливать, молить

ŻEBRY

Польско-русский словарь

мн. Р. ~ów разг. нищенство ň, собирание милостыни; ● chodzić na ~ (po ~ach) побираться, просить милостыню+ żebranie, żebranina

ŻEBY

Польско-русский словарь

1. союз чтоб(ы); prosił, ~ś jutro przyszedł он просил, чтоб(ы) ты завтра пришёл;2. союз если бы; ~m to ja wiedział если бы я знал...; ~ nie deszcz если бы не дож

ŻEGLARSKI

Польско-русский словарь

~су парусный; regaty ~kie парусная регата

ŻEGLARSTWO

Польско-русский словарь

☼ 1. мореплавание, судоходство, навигация ž (на парусных судах);2. спорт. парусный спорт

ŻEGLARZ

Польско-русский словарь

♂ 1. мореплаватель, мореход (на парусных судах); 2. парусник, яхтсмен

ŻEGLOWAĆ

Польско-русский словарь

несов. плавать, плыть (под парусами)

ŻEGLOWNY

Польско-русский словарь

судоходный; ~a rzeka судоходная река+ spławny

ŻEGLUGA

Польско-русский словарь

♀ судоходство ň, плавание ň; ~ morska мореплавание; ~ rzeczna речное судоходство; ~ wielka дальнее плавание

ŻEGNAĆ

Польско-русский словарь

~ny несов. 1. kogo-co прощаться с кем-чем; ~j! прощай!;2. (robić znak krzyża) крестить, осенять крестом; ● ~m pana (panią) всё; разговор окончен, до свидания

ŻEGNAĆ SIĘ

Польско-русский словарь

несов. 1. прощаться;2. (kreślić znak krzyża na sobie) креститься, осенять себя крестом

ŻELAZKO

Польско-русский словарь

☼, мн. Р. ~ek 1. утюг ♂; 2. ~ka мн. разг. щипцы для завивки волос

ŻELAZNY

Польско-русский словарь

железный; ~ łańcuch железная цепь; ~е zdrowie перен. железное здоровье; ● ~ student вечный студент

ŻELAZO

Польско-русский словарь

☼ 1. железо;2. ~a мн. охот. капкан ♂

ŻELBET

Польско-русский словарь

♂, Р. ~u железобетон+ żelazobeton

ŻELBETOWY

Польско-русский словарь

железобетонный+ żelazobetonowy

ŻELIWNY

Польско-русский словарь

чугунный; sagan(ek) ~ чугун, чугунок

ŻELIWO

Польско-русский словарь

☼ чугун ♂ (сплав железа)

ŻENADA

Польско-русский словарь

♀: bez ~у бесцеремонно, беззастенчиво

ŻENIACZKA

Польско-русский словарь

♀ разг. женитьба+ małżeństwo, ślub, ożenek

ŻENIĆ SIĘ

Польско-русский словарь

несов. жениться; ~ się z kimś жениться па ком-л.

ŻENOWAĆ

Польско-русский словарь

несов. смущать, конфузить+ krepować, onieśmielać

ŻENOWAĆ SIĘ

Польско-русский словарь

несов. смущаться, конфузиться; стесняться+ krepować się, wstydzić się

ŻER

Польско-русский словарь

♂, Р. ~u 1. корм (диких животных); wyjść na ~ выйти на кормёжку (в поисках корма);2. перен.пища ž+ 2. pastwa, lup

ŻERDŹ

Польско-русский словарь

♀ жердь, жердина/wf.+ tyczka

ŻEREMIE

Польско-русский словарь

☼ охот. колония бобров

ŻEROWAĆ

Польско-русский словарь

несов. 1. кормиться, охотиться (о животном), жировать;2. na kim-czym перен. использовать кого-что, извлекать пользу из чего; спекулировать па чём

ŻEROWISKO

Польско-русский словарь

☼ 1. место жировки (диких животных);2. перен. кормушка ž; доходное место

ŻEŃSKI

Польско-русский словарь

женский; rodzaj ~ грам. женский род

ŻIGOLAK

Польско-русский словарь

♂, мн. И. ~ki/~cy 1. альфонс;2. (Jordan-ser) платный танцор (в дансинге)+ żigolo

ŻLEB

Польско-русский словарь

♂, Р. ~u расселина ž (в горах)

ŻMIJA

Польско-русский словарь

♀, РДП ~i, мн. Р. ~j 1. гадюка; -2. перен. змея (о человеке)

ŻMUDNY

Польско-русский словарь

~iejszy кропотливый; утомительный; трудный; ~e poszukiwania кропотливые поиски; ~a praca утомительная (трудоёмкая) работа+ uciążliwy, mozolny, trudny

ŻNIWIARKA

Польско-русский словарь

♀, мн. Р. ~ek 1. жница;2. (maszyna) жатка, жнейка

ŻNIWIARZ

Польско-русский словарь

♂, мн. Р. ~у жнец+ żeniec

ŻNIWNY

Польско-русский словарь

~i жатвенный, уборочный

ŻĄDANIE

Польско-русский словарь

☼ требование; na czyjeś ~ по чьему-л. требованию+ wymaganie

ŻĄDAĆ

Польско-русский словарь

~ny несов. требовать+ domagać się, wymagać

ŻĄDNY

Польско-русский словарь

~i книжн. жаждущий (чего-л.); ~ władzy властолюбивый; ~ wiedzy любознательный

ŻĄDZA

Польско-русский словарь

♀ 1. жажда (чего-л.); ~ sławy жажда славы, славолюбие; ~ wiedzy жажда знаний;2. вожделение ň, похоть ž, желание ň +1. pragnienie 2. pożądanie

ŻĄDŁO

Польско-русский словарь

☼, мн. Р. ~eł жало; ~ satyry перен. жало сатиры

ŻĄĆ

Польско-русский словарь

żnie, żnij, żęty несов. жать (серпом)

ŻĘTYCA

Польско-русский словарь

♀ сыворотка (из овечьего молока)

ŻŁOBEK

Польско-русский словарь

♂, Р. ~ka 1. ясли lm.; oddać dziecko do ~ka отдать ребёнка в ясли;2. (roiuek) желобок, паз;3. шутл. вытрезвитель + 3. izba wy-trzeźwień

ŻŁOBIĆ

Польско-русский словарь

~ony несов. 1. долбить, выдалбливать;2. (o wodzie, lodowcu) пробивать; прокладывать;3. перен. бороздить+ 1, 2. drążyć

ŻŁOPAĆ

Польско-русский словарь

~ie, ~any несов. прост. лакать; ~ wódkę лакать (хлестать, дуть) водку+ chlać

ŻŁÓB

Польско-русский словарь

♂, Р. żłobu 1. ясли lm. кормушка ž;2. перен. кормушка ž; доходное место; dorwać się do żłobu дорваться до кормушки

Время запроса ( 0.124648734 сек)
T: 0.129151766 M: 1 D: 0