Найдено 200+ «D»

DACH

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m покрівля, дах nie mieć dachu nad głową залишитися без притулку

DALSZY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

дальший ciąg ~ nastąpi далі буде na dalszym planie на задньому плані

DAMA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż дама ~ pikowa пікова дама, винова краля

DANIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a ż страва pierwsze (drugie) ~ перша (друга) стсава obiad z trzech dań обід із трьох страв

DARMO

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

даром; даремно na darmo дарма leczyć kogo ~ лікувати кого даром

DAROWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ruję, -rujesz дарувати ~ wolność дарувати волю ~ życie дарувати життя

DARZYĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-rzę, -rzysz дарувати, обдарувати ~ przyjaźnią виявляти дружні почуття ~ zaufaniem (kogoś) виявляти довіру (до кого)

DATA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ź дата ~ urodzenia дата народження człowiek starej daty людина старого складу (старосвітських звичаїв)

DAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

dam, dasz дати ~ nauczkę дати (завдати) чосу ~ polecenie дати поручення ~ wiarę повірити daj spokój! облиш, покинь! ~ ognia відкрити вогонь; zob. «dawać»

DBAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz дбати, піклуватися ~ o dzieci дбати про дітей

DEGRADOWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-duję, -dujesz деградувати, деградувати; позбавити звання

DEKLARACJA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ji ż декларація, заява złożyć deklarację зробити декларацію

DEKOROWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ruję, -rujesz 1. декорувати 2. нагороджувати (орденом)

DELEGACJA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ji ż 1. делегація, делегація 2. відрядження

DELEGOWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-guję, -gujesz делеґувати, делегувати; відряджати

DELIKATNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

делікатний, чуткий, ніжний, тонкий delikatne rysy тонкі риси

DESZCZ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m дощ pada ~ дощ іде z deszczu pod rynnę з дощу та під ринву

DOCHODZIĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-dzę, -dzisz доходити ~ do wniosku приходити до висновку ~ do skutku здійснюватися; zob. «dojść»

DOCHOWYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-wuję, -wujesz зберігати; додержувати, дотримувати ---- dok. dochować -am, -asz зберегти; додержати, дотримати

DOCIEKAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. дотікати 2. осягати (розумом) ---- dok. dociec -cieknę, -ciekniesz a. -ciekę, -cieczesz 1. дотекти 2. осягнути (розумом), збагнути

DOCINAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -nasz 1. дорізувати 2. колоти ---- dok. dociąć dotnę, dotniesz 1. дорізати 2. вколоти

DODATNI

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. позитивний; благотворний 2. додатний liczba dodatnia додатне число

DODAWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-aję, -ajesz додавати, добавляти ---- dok. dodać -am, -asz додати, добавити

DOGANIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz доганяти ---- dok. dogonić -nię, -nisz, dognać -am, -asz догнати

DOJEŻDŻAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz доїжджати ---- dok. dojechać dojadę, dojedziesz доїхати

DOJRZEWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz дозрівати, доспівати ---- dok. dojrzeć -ejc, -ejesz дозріти, доспіти

DOJŚĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

dojdę, dojdziesz дійти ~ do wniosku прийти до висновку zob. «dochodzić»

DOKONYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-nuję, -nujesz 1. довершувати 2. робити ---- dok. dokonać -am, -asz 1. довершити 2. зробити

DOKRĘCAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz докручувати ---- dok. dokręcić -cę, -cisz докрутити

DOLEPIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz доклеювати, доліплювати ---- dok. dolepić -pię, -pisz доклеїти, доліпити

DOMYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz домивати ---- dok. domyć (się) -yję, -yjesz домити(ся)

DOPALAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz допалювати ---- dok. dopalić -lę, -lisz допалити

DOPOWIADAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz договорювати, домовляти ---- dok. dopowiedzieć -wiem, -wiesz договорити, домовити

DOPUSZCZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz допускати ---- dok. dopuścić -uszczę, -uścisz допустити ~ się zbrodni допуститися злочину, учинити злочин

DOSIĘGAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz досягати ---- dok. dosięgnąć -gnę, -gniesz досягтути, досягти

DOTRZYMYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-muję, -mujesz дотримувати, додержувати ---- dok. dotrzymać -am, -asz дотримати, додержати ~ słowa дотримати слово

DOTYKAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz доторкати ---- dok. dotknąć -nę, -niesz доторкнути ~ do żywego дійняти до живого

DOWCIP

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m 1. дотеп płaski ~ заяложений дотеп 2. дотепність

DOWOLNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

довільний; будь-який styl ~ вільний стиль (у спорті)

DOWOZIĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-wożę, -wozisz довозити; привозити ---- dok. dowieźć -wiozę, -wieziesz довезти; привезти

DOWÓD

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-wodu m 1. доказ ~ rzeczowy речовий доказ stanowić ~ бути доказом ~ zaufania доказ довір'я 2. посвідчення ~ osobisty посвідчення особи; паспорт

DRĄŻEK

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-żka m 1. дрючок 2. турнік (у спорті) 3. штурвал (в авіації)

DRĘTWIEĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-wieję, -wiejesz ціпеніти, костеніти, дубіти, заклякати

DUDEK

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-dka m одуд wystrychnąć (kogoś) na dudka пошити (кого) в дурні

DUSZA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż душа ~ na ramieniu душа в п'яти сховалася z całej duszy від усієї душі, від щирого серця

DWOJACZKI

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-czków lmn 1. двійнята, близнята, близнюки2. двійчатка (посудина)

DWUSTRONNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

двосторонній, двобічний ugoda dwustronna обопільне порозуміння

DWÓR

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

dworu 1. поміщицька садиба 2. двір (монарший) 3. подвір'я

GEODETICKÁ DRUŽICE

Чешско-русский словарь

• геодезический спутник

GEOLOGICKÁ DOBA

Чешско-русский словарь

• геологический период

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE

Чешско-русский словарь

• геологическая документация

GEOSTACIONÁRNÍ DRUŽICE

Чешско-русский словарь

• геостационарный спутник• кажущийся неподвижный спутник

GERMANIOVÝ DETEKTOR

Чешско-русский словарь

• германиевый детектор

GRAMOFONOVÁ DESKA

Чешско-русский словарь

• граммофонная пластинка• грампластинка

GRAVITAČNÍ DIFERENCIACE

Чешско-русский словарь

• гравитоционная дифференциация

GRAVITAČNÍ DOPRAVNÍK

Чешско-русский словарь

• самотечный транспортер

HALOVÝ DOPRAVNÍKOVÝ SKLAD

Чешско-русский словарь

• пролетный конвейерный склад

HARMONIKOVÉ DVEŘE

Чешско-русский словарь

• складывающиеся двери

HERMETICKY UZAVÍRATELNÉ DVEŘE

Чешско-русский словарь

• защитно-герметическая дверь

HEXAKYANOŽELEZITAN DRASELNÝ

Чешско-русский словарь

• калий железосинеродистый

HEXAKYANOŽELEZNATAN DRASELNÝ

Чешско-русский словарь

• калий железистосинеродистый

HIERARCHICKÉ DĚLENÍ

Чешско-русский словарь

• иерархическое деление

HIERARCHIE DIGITÁLNÍCH MULTIPLEXU

Чешско-русский словарь

• иерархия цифрового объединения

HISTORIE S DRUHOU ZÁPISKOU

Чешско-русский словарь

• история со второй запиской

HISTORIZACE DAT

Чешско-русский словарь

• возврат к старым данным

HLADKÉ DUTÉ DVEŘE

Чешско-русский словарь

• шитовая фанерованная дверь• щитовая фанерованная дверь

HLAVA KOLA, DĚLENÁ

Чешско-русский словарь

• разъемная ступица колеса

HLAVNÍ BÁŇSKÉ DÍLO

Чешско-русский словарь

• капитальная выработка

HLAVNÍ DENÍK

Чешско-русский словарь

• журнал-главная• путевой журнал

HLAVNÍ DODAVATEL

Чешско-русский словарь

• генподрядчик• основной поставщик

HLAVNÍ DODAVATEL VEPŘOVÉHO MASA

Чешско-русский словарь

• основной поставщик свинины

HLAVNÍ DOPRAVNÍK

Чешско-русский словарь

• конвейер магистральный• магистральный конвейер

HLAVNÍ DRÁHA

Чешско-русский словарь

• магистральная дорога

HLAVNÍ DRÉN

Чешско-русский словарь

• дрена-коллектор• дрена-собиратель• коллектор

HLAVNÍ DÝZA

Чешско-русский словарь

• главный жиклер• жиклер главный• жиклер мощности

HLAVNÍ DŮLNÍ DÍLO

Чешско-русский словарь

• капитальная горная выработка

HLAVNÍ DŮVOD JE V TOM

Чешско-русский словарь

• главная причина заключается в том

HLAVNÍ PŘÍMKA DRUHÉ OSNOVY

Чешско-русский словарь

• фронталь• фронталь плоскости

HLAVNÍM DŮVODEM NÁVŠTĚVY

Чешско-русский словарь

• основной причиной визита

HLAVNÍMI DODAVATELI

Чешско-русский словарь

• основными поставщиками

HLAVNĚ DVA DŮVODY

Чешско-русский словарь

• в основном два соображения

HLEDNÍ DÁLKA

Чешско-русский словарь

• прицельная дальность

HLINÍKOVÉ DRÁTY

Чешско-русский словарь

• алюминиевые провода

HLINÍKOVÝ DRÁT

Чешско-русский словарь

• алюминиевая проволока

HLOUBKA DESÉNU PNEUMATIKY

Чешско-русский словарь

• глубина рисунка протектора

HLOUBKA DOBÝVEK

Чешско-русский словарь

• глубина разработки

HLOUBKOVÝ DOSAH

Чешско-русский словарь

• глубина копания• глубина черпания экскаватором

HLUBINNÉ DŮLNÍ DÍLO

Чешско-русский словарь

• подземная горная выработка

HLUBINNÉ DŮLNÍ PRÁCE

Чешско-русский словарь

• подземные горные работы

HLUBOKO DO NOCI

Чешско-русский словарь

• до глубокой ночи• до поздней ночи

HLUBOKÁ DRENÁŽ

Чешско-русский словарь

• глубокий дренаж• дренаж глубокий

HLUBOKÁ IMPREGNACE DŘEVA

Чешско-русский словарь

• глубокая пропитка древесины

HLUBOTISKOVÁ DESKA

Чешско-русский словарь

• формная пластина глубокой печати

HMATATELNÝ DŮKAZ

Чешско-русский словарь

• бесспорное доказательство

HMOTNOST DŘEVNÍ SUBSTANCE

Чешско-русский словарь

• масса древесного вещества

HMOTNOSTNÍ DÍL

Чешско-русский словарь

• весовая часть• весовая часть купола

HNACÍ DVOJKOLO

Чешско-русский словарь

• ведущая колесная пара

HNACÍ DVOUKOLO

Чешско-русский словарь

• движущая колесная пара

HNĚDOUHELNÝ DEHET

Чешско-русский словарь

• буроугольная смола• буроугольный деготь

HNĚDÁ DŘEVOVINA

Чешско-русский словарь

• бумажная древесная масса• бурая древесная масса

HOBLOVANÁ DÝHA

Чешско-русский словарь

• строганая фанера• строганый шпон

HOBLOVANÉ DŘÍVÍ

Чешско-русский словарь

• строганный лес• строганый лес

HOBLOVKA NA KLÍNOVÉ DRÁŽKY

Чешско-русский словарь

• шпоночнострогальный станок

HODLALA ZASTAVIT DODÁVKY PLYNU

Чешско-русский словарь

• намеревалась прекратить поставки газа

HODNOTA VLOŽENÉ DO VÝROBKU PRÁCE

Чешско-русский словарь

• цена вложенного в продукт труда

HODNĚ DARŮ JDE

Чешско-русский словарь

• много пожертвований идет

HOLÝ DRÁT

Чешско-русский словарь

• голая проволока• голый провод

HOMOGENNÍ DEFORMACE

Чешско-русский словарь

• однородная деформация

HORIZONTÁLNÍ DALEKOHLED

Чешско-русский словарь

• горизонтальный телескоп

HORIZONTÁLNÍ DOPRAVA

Чешско-русский словарь

• горизонтальное транспортирование

HORIZONTÁLNÍ DRENÁŽ

Чешско-русский словарь

• дренаж горизонтальный

HORIZONTÁLNÍ DŮLNÍ DÍLO

Чешско-русский словарь

• горизонтальная горная выработка

HORNÍ DOTAH

Чешско-русский словарь

• выступающий элемент

HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST

Чешско-русский словарь

• верхних дыхательных путей

HOTELOVÝ DŮM

Чешско-русский словарь

• дом гостинного типа

HOUBA BARVÍCÍ DŘEVO

Чешско-русский словарь

• деревоокрашивающий гриб

HOUSTI DO NOTY

Чешско-русский словарь

• подпевает• подхалимничать

HOVOR NA URČITOU DOBU

Чешско-русский словарь

• вызов на определенное время

HOVOROVÝ DRÁT

Чешско-русский словарь

• телефонная жила• телефонный шнур

HOVĚZÍ DOBYTEK

Чешско-русский словарь

• крупный рогатый скот

HOVĚZÍ SE POKOUŠELI DOVÉZT

Чешско-русский словарь

• говядину пытались ввезти

HOVĚZÍHO DOBYTKU

Чешско-русский словарь

• крупного рогатого скота

HRABAVÝ DOPRAVNÍK

Чешско-русский словарь

• конвейер скребковый• скребковый конвейер

HRABLICOVÝ DOPRAVNÍK

Чешско-русский словарь

• грабельный транспортер

HRANICE DIFRAKCE

Чешско-русский словарь

• дифракционный предел

HRANICE DOMÉNY

Чешско-русский словарь

• граница домена• доменная граница

HRANICE DŮLNÍHO POLE

Чешско-русский словарь

• граница шахтного поля

HRANIČNÍ DĚLIČ

Чешско-русский словарь

• предельный аттенюатор

HRANOVAČKA NA SVAZKY DÝH

Чешско-русский словарь

• кромкофугальный станок для фанеры

HRANOVÁNÍ DÝH

Чешско-русский словарь

• фуговка кромки шпона

HRANĚNÉ DŘEVO

Чешско-русский словарь

• кантовый лес• чистообрезная древесина• чистообрезной пиломатериал

HRANĚNÉ DŘÍVÍ

Чешско-русский словарь

• квантовый лес• строительные брусья

HRDINA NE NAŠI DOBY

Чешско-русский словарь

• герой не нашего времени

HROM DO TOHO!

Чешско-русский словарь

• проклятие!• черт возьми!

HROMADNÁ DOPRAVA

Чешско-русский словарь

• общественный транспорт

HROMADNÉ DOBÝVÁNÍ

Чешско-русский словарь

• валовая разработка• совместная выемка• совместная разработка

HROTOVÉ DLÁTO

Чешско-русский словарь

• пикообразное долото

HRUBOLETÉ DŘEVO

Чешско-русский словарь

• широкослойная древесина

HRUBÁ DŘEVOVINA

Чешско-русский словарь

• древесная масса крупного помола

HRUBÉ DRCENÍ

Чешско-русский словарь

• грубое дробление• крупное дробление• первичное дробление

HRUBÉ DŘEVO

Чешско-русский словарь

• крупномерная древесина• толстомерная древесина

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

Чешско-русский словарь

• валовой внутренний продукт• ВВП

HRUBÝM DOMÁCÍM PRODUKTEM

Чешско-русский словарь

• валовым внутренним продуктом

HRÁBNOUT SI DO VLASŮ

Чешско-русский словарь

• запустить пальцы в волосы

HUSA DIVOKÁ

Чешско-русский словарь

• гусь дикий• гусь серый

HUSTOTA DISLOKACÍ

Чешско-русский словарь

• плотность дислокаций

HUSTOTA DOPRAVY

Чешско-русский словарь

• интенсивность движения

HUSTOTA DŘEVA

Чешско-русский словарь

• плотность древесины

HUSTÉ DŘEVO

Чешско-русский словарь

• мелкослойная древесина

HYDRAULICKÁ DOPRAVA

Чешско-русский словарь

• гидравлический транспорт• гидротранспорт

HYDRAULICKÉ DOBÝVACÍ PRÁCE

Чешско-русский словарь

• гидродобычные работы (горн.)

HYDRAULICKÉ DOBÝVÁNÍ

Чешско-русский словарь

• гидравлическая разработка• гидродобыча

I DĚLAT TO BUDOU

Чешско-русский словарь

• и делать это они будут

I DŘÍVE MĚL SVŮJ

Чешско-русский словарь

• и раньше имевшим свой

I KDYŽ DOBA PLATNOSTI PŘÍKAZU JE OMEZENA

Чешско-русский словарь

• и хотя срок приказа ограничен

I KDYŽ SE DOTÝKÁ PROBLÉMU

Чешско-русский словарь

• даже затрагивая проблемы

I NA POLITICKOU DOHODU

Чешско-русский словарь

• и на политическое соглашение

I NENÍ TŘEBA DĚLAT ILUZE

Чешско-русский словарь

• и не надо строить иллюзий

I NEPERSPEKTIVNOSTI DIALOGU

Чешско-русский словарь

• и бесперспективностью диалога

I PROBLÉM DLUHU NĚMECKU

Чешско-русский словарь

• и проблема долга Германии

I S DALŠÍMI BALTICKÝMI SOUSEDY

Чешско-русский словарь

• и с другими балтийскими соседями

IMUNITA DIPLOMATICKÁ

Чешско-русский словарь

• дипломатическая неприкосновенность

Время запроса ( 0.315472582 сек)
T: 0.319996004 M: 1 D: 0