Найдено 100+ «O»

O

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

о, об, на, за, про, з walczyć ~ niepodległość боротися за незалежність oprzeć się ~ drzwi спертися на (об) двері myśleć ~ matce думати про матір ~ (godzinie)

OBA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

a. obydwa обидва, обоє (на означення предметів і тварин чоловічого та середнього роду) trzeba zamknąć oba (obydwa) okna треба зачинити обидва вікна oba wilki

OBAJ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

a. obydwaj обидва, оба (на означення осіб чоловічого роду) obaj (obydwaj) moi synowie оба (обидва) мої сини

OBALAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz валити; скидати ---- dok. obalić -lę, -lisz повалити, скинути ~ rząd повалити (скинути) уряд

OBCHODZIĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-dzę, -dzisz 1. обходити ~ jubileusz відзначати (святкувати) ювілей 2. стосуватися to mnie nie obchodzi мене це не стосується; zob. «obejść»

OBCHODZIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-dzę się, -dzisz się 1. обходитися 2. поводитися; zob. «obejść się»

OBCIERAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz обтирати(ся) ---- dok. obetrzeć (się) -trę, -trzesz обтерти(ся)

OBCINAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz обрізати; обтинати ---- dok. obciąć obetnę, obetniesz обрізати; обтяти

OBCY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

чужий; іноземний język ~ іноземна мова obce kraje чужі країни

OBEJRZEĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-rzę, -rzysz оглянути(ся); огледіти(ся) zob. «oglądać się»

OBEJŚĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-jdę się, -jdziesz się обійтися, повестися; задовольнитися; zob. «obchodzić się»

OBIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

a. obydwie обидві, обі (на означення предметів, тварин та осіб жіночого роду) obie (obydwie) dziewczyny płakały обидві (обі) дівчини плакали położyć na obie ł

OBIEG

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m обіг; циркуляція; оборот ~ krwi кровообіг

OBJAWIAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz виявляти(ся) ---- dok. objawić (się) -wic, -wisz виявити(ся)

OBJAŚNIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz пояснювати, з'ясовувати ---- dok. objaśnić -nic, -nisz пояснити, з'ясувати

OBLATYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-tuję, -tujesz облітати ---- dok. oblecieć -cę, -cisz облетіти

OBLEWAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz обливати(ся) ---- dok. oblać (się) -leję, -lejesz облити(ся)

OBLICZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz обчислювати, підраховувати ---- dok. obliczyć -czę, -czysz обчислити, підрахувати

OBMYWAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz обмивати(ся) ---- dok. obmyć (się) -yję, -yjesz обмйти(ся)

OBNIŻAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz знижувати(ся), обнижувати(ся) ---- dok. obniżyć (się) -żę, -żysz знизити(ся), понизити(ся)

OBOJE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

a. obydwoje обоє (на означення осіб різної статі) oboje, ojciec i matka, już przyjechali обоє, батько й мати, вже приїхали

OBOJĘTNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

байдужий jest mi to obojętne це мені байдуже (однаково)

OBOK

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

поруч, коло, біля siadaj ~ mnie сідай коло (біля, поруч) мене mieszkać ~ жити поблизу

OBORA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż корівник, корівня; хлів (для худоби); кошара (для овець)

OBRACAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. обертати 2. перетворювати ~ pieniędzmi обертати грішми ---- dok. obrócić -cę, -cisz 1. обернути 2. перетворити

OBRACAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się 1. обертатися 2. бувати ---- dok. obrócić się -cę się, -cisz się обернутися

OBRAZ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m 1. картина 2. образ, уявлення święty ~ чудотворна ікона

OBRAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

obiorę, obierzesz 1. обрати, вибрати 2. обчистити; zob. «obierać»

OBRAŻAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz ображати(ся) ---- dok. obrazić (się) -ażę, -azisz образити(ся)

OBRONA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż оборона; захист ~ pracy naukowej захист дисертації ~ przeciwlotnicza протиповітряна оборона ~ ojczyzny захист батьківщини

OBSADZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz обсаджувати; заміщати ---- dok. obsadzić -dzę, -dzisz обсадити; замістити

OBSERWACJA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ji ż обсервація; спостереження; нагляд, обстеження (у медицині)

OBSYPYWAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-puję, -pujesz обсипувати(ся), обсипати(ся) ---- dok. obsypać(się) -pię, -piesz обсипати(ся)

OBSŁUGIWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-guję, -gujesz обслуговувати ---- dok. obsłużyć -żę, -żysz обслужити

OBÓZ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

obozu m табір ~ młodzieżowy молодіжний табір ~ koncentracyjny концентраційний табір

OBŁOK

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m оболок, хмара bujać w obłokach витати (літати, ширяти) в хмарах

O

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Кислород (O)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

O

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

амер. транскр. read as in 'not'Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

O

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от originпроисхождение; начало; источникEnglish-russian biological dictionary.2013.

O

Новый большой англо-русский словарь

o I 1. [əʋ] n (pl O‘s, Os, o‘s, os, oes [əʋz]) 1. 1) 15-я буква английского алфавита 2) литера «о» 2. звук «о» 3. что-л. имеющее форму О her mouth formed an

O

Новый большой англо-русский словарь

[-əʋ-]соединительная гласная сложных слов1. образованных от названий стран и национальностей:Anglo-Saxon - англо-саксонскийFranco-Prussian - франко-прусскийGraec

O

Новый большой англо-русский словарь

-o- [-əʋ-] соединительная гласная сложных слов 1. образованных от названий стран и национальностей: Anglo-Saxon - англо-саксонский Franco-Prussian - франко-пр

O

Новый большой англо-русский словарь

I 1. [əʋ] n (pl O's, Os, o's, os, oes [əʋz]) 1. 1) 15-я буква английского алфавита2) литера «о»2. звук «о»3. что-л. имеющее форму Оher mouth formed an O - она от

O

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от OperationоперацияII сокр. от OszillatorосцилляторIII сокр. от Ost(en)В, восток, остIV сокр. от SauerstoffкислородDeutsch-Russische Wörterbuch polytech

O

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erпятнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

O

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =пятнадцатая буква немецкого алфавитаII int (в сочетании с другими словами)ах!, о!o ja! — о да!, ах да!o je!, o jemine! — о боже (мой)!o weh! — увы!, о го

O

Суахили-русский словарь

релятивная части́ца кото́рый;watu wanaozungumza — лю́ди, кото́рые разгова́ривают;mto uliokauka — река́, кото́рая вы́сохла;nyumba zilizojengwa — дома́, кото́рые п

O

Итальяно-русский автомобильный словарь

(ossigeno) кислородDizionario italiano-russo Automobile.2013.

O

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. мед. группа крови I (обозначение первой группы крови по международной системе классификации групп крови ABO)2. техн. O-ringАнгло-русский универсальный дополни

O

Англо-русский словарь Мюллера

ⅠO, o [əυ] n (pl Os, O's, Oes [əυz]) 1) 15-я буква англ. алфавита 2) нуль, ничто́ⅡO [əυ] = oh:O my!, O dear me! бо́же мой!Англо-русский словарь. — М.: Советская

O

Англо-український словник Балла М.І.

int (тж oh, якщо вигук відокремлений розділовим знаком) о!, ах!, ох!; та; oh, what a surprise! о, який сюрприз!; o god! о боже!; oh, is that so? та хіба?, та нев

O

Большой испанско-русский словарь

I f18-я буква испанского алфавита оII сокр. от OesteзападIII сокр. от ordenпорядокIV сокр. от ordenприказ

O

Латинско-русский словарь

oo (oh)!о!Латинско-русский словарь.2003.

O

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = o III сокр. от ovest вест, запад, 3 Итальяно-русский словарь.2003.

O

Англо-русский экономический словарь

обозначение ценной бумаги, которой торгуют на внебиржевом рынке (в газетной таблице).* * *.Organization.Special IRS Abbreviations.Англо-русский экономический сло

O

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[əʊ]океаномАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

O

Турецко-русский словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});онона́тотот* * *Iо!, ах!o, bu kadarı fazla! — о, э́то уже́ сли́шком!II1.1) он, она́, оно́ o gelmedi ben geldim

O

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[əʊ]нуль, ничтоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

O

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl 1) O stinks to high heaven — От опиума обычно такая вонь 2) Can you tell me where I can get an O of stuff? — Ты не подскажешь, где мне достать унцию

O

Англо-русский словарь общей лексики

I [†Ќ] мн. - Os, O's, Oes [†ЌЄ] пятнадцатая буква англ. алфавита; O - прописная, o - строчная II 1) - o; - oh используется вместо цифры "0", особ. при устной пер

O

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =пятнадцатая буква немецкого алфавитаII = Ost(en)В = восток, остБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

O

Польско-русский словарь

%1 предлог. I с В 1. о, об(о); oprzeć się o mur опереться о стену;2. на; в; иногда не переводится; wyższy o głowę выше на голову; młodszy о dwa lata моложе на дв

O

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. observation - наблюдение; исследование; изучение;2. observer duties - служба наблюдения;3. occasional occurrence of species - редкая встречаемость вида;4. ohm

O

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = o15-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

O

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ o ̈ɪəu ]O n AmE sl 1. O stinks to high heaven От опиума обычно такая вонь 2. Can you tell me where I can get an O of stuff? Ты не

O

Немецко-русский политехнический словарь

хим.; сокр. от ortho-орто-Deutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

O

Азербайджанcко-русский словарь

1) двадцать первая буква азербайджанского алфавита; 2) он, она, оно; тот, та, то. o biri, o birisi другой, следующий; o vaxt тогда, в то время; o vaxtadək, o vax

O

Англо-русский словарь Мюллера

ⅠO, o [əυ] n (pl Os, O's, Oes [əυz])1) 15-я буква англ. алфавита2) нуль, ничто́ⅡO [əυ] = oh:O my!, O dear me! бо́же мой!Англо-русский словарь. — М.: Советская эн

O

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от observatoireобсерваторияII сокр. от oculaireокулярIII сокр. от ohmомIV сокр. от ordreпорядокV сокр. от origineпроисхождениеVI сокр. от outilинструмент

O

Португальско-русский словарь

I m = oII = oIII pron = oPortuguese-russian dictionary.2013.

O

Новый большой англо-русский словарь

I 1. [əʋ] n (pl O's, Os, o's, os, oes [əʋz]) 1. 1) 15-я буква английского алфавита2) литера «о»2. звук «о»3. что-л. имеющее форму Оher mouth formed an O - она от

O

Англо-русский словарь общей лексики

межд.; поэт.; - oh о! O Wild West Wind, thou breath of Autumn's being (P.B. Shelley, "Ode to the West Wind") — О буйный ветер запада осенний! (П.Б. Шелли. "Ода з

O

Морской словарь

O SO " OSO " " Самойлов К. И.Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР,1941

O

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[oil] — нефть* * *нефтьАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

O

Новый большой англо-русский словарь

I 1. [əʋ] n (pl O's, Os, o's, os, oes [əʋz]) 1. 1) 15-я буква английского алфавита2) литера «о»2. звук «о»3. что-л. имеющее форму Оher mouth formed an O - она от

O

Новый большой англо-русский словарь

I 1. [əʋ] n (pl O's, Os, o's, os, oes [əʋz]) 1. 1) 15-я буква английского алфавита2) литера «о»2. звук «о»3. что-л. имеющее форму Оher mouth formed an O - она от

O

Крымскотатарско-русский словарь

1) он, она, оноo biri — тот, таo kibi — как он (или она), такой как он (или она)o da — и он (или она)onda — у него (или неё)olar — ониolar da — и ониolarda — у н

O

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (origin) происхождение 2) (originated) происходящий из...

O

Англо-русский дополнительный словарь

нуль, ничто; опиум, наркота (oxygen) - кислород; observer - наблюдатель; officer - офицер; чиновник Ohio - Огайо (штат США); Ontario - Онтарио (провинция Канады)

O

Латинско-русский словарь

oпятнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхO. — optimus, ossa, omnisJ. O. M. — Jovi Optimo MaximoO. I. B. Q. — ossa illīus bene quiescantO. N. F. — omn

O

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erпятнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

O

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

— сокращение итальянского слова ossia, обозначающего "или", например — per Violino о Flauto, для скрипки или для флейты. В католической церкви во Франции девять

O

Англо-русский словарь по социологии

(observation)abbrev.диаграммный символ, обозначающий наблюдение.* * * сокр. от observation Англо-русский словарь по социологии.2011.

O

Энциклопедический словарь

O — сокращение итальянского слова ossia, обозначающего "или", например — per Violino о Flauto, для скрипки или для флейты. В католической церкви во Франции девят

O

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = OБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

O

Латинско-русский словарь

P. Ovidius Naso43 до н. э. - 17 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

O

Новый большой англо-русский словарь

O I 1. [əʋ] n (pl O‘s, Os, o‘s, os, oes [əʋz]) 1. 1) 15-я буква английского алфавита 2) литера «о» 2. звук «о» 3. что-л. имеющее форму О her mouth formed an

O

Португальско-русский словарь

I m = O(четырнадцатая буква португальского алфавита)II = Oопределенный артикль мужского родаo livro — книгаo menino — мальчикIII pron = O1) его vejo-o — я его ви

O /

Португальско-русский словарь

скр от ordem1) распоряжение 2) ордер Portuguese-russian dictionary.2013.

O!

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

ну! o certo! — ну, конечно! Итальяно-русский словарь.2003.

O!

Норвежско-русский словарь

int поэт. о! Норвежско-русский словарь.2013.

O!

Латинско-русский словарь

Ō! (ōh)! interj.о!, ах! (возглас радости, горя, удивления), с voc. (o mi Furni! C), с acc. (o me misĕrum! C) или с nom. (o vir fortis! Ter); иногда поэт. с gen.

O'

Англо-русский словарь Мюллера

O' [əυ-] pref перед ирландскими именами, напр.:O'Connor О'Kо́ннорАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

O'

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[əˏ]нанана, у, околопонавпо, послево время, в течениекасательно, о, об, относительно, по, по поводуна, в, при, под, с, из, по, ув, навна, в, прив, нак, на, над,

O'

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

pref. перед ирландскими именами, напр.: O'Connor O'Коннор1) сокр. of — of six o'clock — шесть часов2) сокр. of — on to sleep o'nights — спать по ночамАнгло-русск

O'

Новый большой англо-русский словарь

I[ə] prep (сокр. от of)four o'clock - четыре часаman-o'war - военный корабльwill-o'-the wisp - блуждающий огонёкII[ə] prep (сокр. от on) преим. книжн.по, вo'the

O'

Новый большой англо-русский словарь

[ɒ,əʋ] prefупотребляется перед ирландскими именами:O'Brien - О'БрайенO'Connor - О'Коннор♢ Ireland her O's, her Mac's let Scotland boast - пусть Ирландия гордится

O'

Англо-український словник Балла М.І.

prep 1) (скор. від of) five o'clock п'ята година; man-o'-war військовий корабель; 2) (скор. від on) cannot sleep o'nights не може спати вночі.

O'

Англо-русский словарь общей лексики

предл. 1) сокр. от of seven o'clock — семь часов 2) диал., сокр. от on

O'

Англо-русский словарь общей лексики

прист. префикс перед именами ирландского происхождения O'Hara — O'Хара

O'

Англо-український словник Балла М.І.

pref (перед ірландськими іменами) O'Casey О'Кейсі.

O)

Англо-русский словарь по компьютерам

(смайл) человек мегатонна в патруле. megaton man on patrol. (иначе, я - аквалангист)

O.

Англо-русский металлургический словарь

overhead welding positionАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

O.

Словарь топонимов США

OhioАмерика через американизмы. — М.: «Высшая школа».Г.Д. Томахин.1982.

O.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

наблюдательофицерчиновникОгайоОнтариоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

O.

Португальско-русский словарь

скр от oesteзападPortuguese-russian dictionary.2013.

O.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от ocean океан (в географических названиях) Indian O. — Индийский океан II сокр. от Ohio Огайо (штат США) III сокр. от Ontario Онтарио (провинция Канады)

O.

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (office) см. off. 1); Брит.министерство, управление 2) (opponent) податель возражения 3) (order) порядок 4) (owner) владелец, собственник

O.

Англо-русский словарь Мюллера

O. I observer noun наблюдатель II officer noun 1) офицер 2) чиновник IIIOhio noun Огайо (штат США) IV Ontario noun Онтарио (провинция Канады)Англо-русский сло

O.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [offer] предложение, оферта2) амер. [Ohio Reports] сборник судебных решений штата Огайо3) [opponent] противная сторона; податель возражения, протеста4) [

O.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = см. ob. II = см. od. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

O.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от objectifобъективII сокр. от office1) бюро; офис2) агентствоIII сокр. от ondeволна; форма сигналаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

O2 SENSOR

Англо-русский автомобильный словарь

датчик содержания кислородаEnglish-russian automobile dictionary.2013.

O2BILANZ

Немецко-русский геологический словарь

кислородный балансDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

O2DUSCHE

Немецко-русский медицинский словарь

fкислоро́дный душ mGerman-russian medical dictionary.2013.

O2ELEKTRODE

Немецко-русский медицинский словарь

fкислоро́дный электро́д mGerman-russian medical dictionary.2013.

O2HALTIGES INERTGAS

Немецко-русский химический словарь

кислородсодержащий инертный газDeutsch-Russische Wörterbuch der Chemie.2014.

O2MEHRSCHRITTTHERAPIE

Немецко-русский медицинский словарь

fэта́пная оксигенотерапи́я fGerman-russian medical dictionary.2013.

O2SONDENREGELUNG

Немецко-русский политехнический словарь

f авторегулирование состава горючей смеси в зависимости от содержания кислорода в ОГ, лямбда-регулированиеDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

O2SONDENREGELUNG

Немецко-русский автомобильный словарь

fлямбда-регулирование (состава горючей смеси)Deutsch-russische wörterbuch automobil.2013.

Время запроса ( 3.309970919 сек)
T: 3.314189654 M: 1 D: 0