Найдено 200+ «O»

O

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

о, об, на, за, про, з walczyć ~ niepodległość боротися за незалежність oprzeć się ~ drzwi спертися на (об) двері myśleć ~ matce думати про матір ~ (godzinie)

OBEJRZEĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-rzę, -rzysz оглянути(ся); огледіти(ся) zob. «oglądać się»

OBRAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

obiorę, obierzesz 1. обрати, вибрати 2. обчистити; zob. «obierać»

OBRAŻAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz ображати(ся) ---- dok. obrazić (się) -ażę, -azisz образити(ся)

OBSERWACJA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ji ż обсервація; спостереження; нагляд, обстеження (у медицині)

OBSYPYWAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-puję, -pujesz обсипувати(ся), обсипати(ся) ---- dok. obsypać(się) -pię, -piesz обсипати(ся)

OBSŁUGIWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-guję, -gujesz обслуговувати ---- dok. obsłużyć -żę, -żysz обслужити

OBUDZIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-dzę się, -dzisz się проснутися; пробудитися; прокинутися

OBYCZAJ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m поведінка; звинай kobieta lekkich obyczajów жінка легкої поведінки

OBŁOK

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m оболок, хмара bujać w obłokach витати (літати, ширяти) в хмарах

ODBIERAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. відбирати 2. приймати; одержувати ---- dok. odebrać -biorę, -bierzesz 1. відібрати 2. прийняти; одержати

ODBUDOWYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-wuję, -wujesz відбудовувати ---- dok. odbudować -duję, -dujesz відбудувати

ODCZUWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz відчувати ---- dok. odczuć -uję, -ujesz відчути

ODKRYWAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz відкривати(ся) ---- dok. odkryć (się) -ję, -jesz відкрити(ся)

ODNOSIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-oszę się, -osisz się ставитися to się nie odnosi do ciebie це тебе не стосується (це до тебе не відносить(ся)

ODPISYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-suję, -sujesz переписувати; списувати; відписувати ---- dok. odpisać -iszę, -iszesz переписати; списати; відписати

ODPOCZYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz відпочивати ---- dok. odpocząć -cznę, -czniesz відпочити

ODPOWIEDŹ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-dzi ż відповідь ~ wymijająca ухильна відповідь

ODPROWADZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz відводити; проводжати; ---- dok. odprowadzić -dzę, -dzisz відвести; провести

ODPŁYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz відпливати ---- dok. odpłynąć -nę, -niesz відплисти

ODRABIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz відробляти ---- dok. odrobić -bię, -bisz відробити

ODRACZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz відстрочувати, відкладати ---- dok. odroczyć -czę, -czysz відстрочити, відкласти

ODRADZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. відраджувати 2. відроджувати ---- dok. odradzić -dzę, -dzisz 1. відрадити 2. відродити

ODRADZAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się відроджуватися ---- dok. odrodzić się -dzę się, -dzisz się відродитися

ODWIEDZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz відвідувати ---- dok. odwiedzić -dzę, -dzisz відвідати

ODWOŁYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-łuję, -łujesz відкликати, відзивати ---- dok. odwołać -am, -asz відкликати, відізвати

ODZYWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się відзиватися, відкликатися; zob. «odezwać się»

OGNIWO

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n 1. ланка 2. елемент (у фізиці) ~ galwaniczne ґальванічний елемент

OGON

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a m хвіст wlec się w ogonie плентатися в хвості

OGRZEWANIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n огрівання; опалення centralne ~ центральне опалювання

OGÓREK

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-rka m огірок kiszony ~ кислий (квашений, солоний) огірок

OKO

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n око gołym okiem голим оком w cztery oczy віч-на-віч na pierwszy rzut oka на перший погляд

OPIEKA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-i ż опіка; опікування ~ zdrowotna охорона здоров'я pod opieką під опікуванням (опікою)

OPIERAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się спиратися, ґрунтуватися opierać się na czymś спиратися на чомусь ~ o coś спиратися об щось; zob. «oprzeć się»

OPINIA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ii ż 1. думка, погляд 2. репутація ~ publiczna громадська думка zasięgać opinii наводити довідку

OPRACOWYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-wuję, -wujesz опрацьовувати ---- dok. opracować -cuję, -cujesz опрацювати

OPRAWIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz оправляти ---- dok. oprawić -wic, -wisz оправити

OPROWADZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz водити ---- dok. oprowadzić -dzę, -dzisz обвести, провести

OPUSZCZAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się 1. спускатися, опускатися 2. занедбуватися, опускатися ---- dok. opuścić się -uszczę się, -uścisz się 1. спуститися, опуститися 2. занед

OPŁACAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz оплачувати ---- dok. opłacić -cę, -cisz оплатити

OSIĄGAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz досягати ---- dok. osiągnąć -nę, -niesz досягти

OSKARŻAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz обвинувачувати ---- dok. oskarżyć -żę, -żysz обвинуватити

OSOBISTY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

особистий dowód ~ посвідчення особи; паспорт

OSTRZE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n вістря, лезо postawić coś na ostrzu noża поставити щось руба

OSUSZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz осушувати ---- dok. osuszyć -szę, -szysz осушити

OSZCZĘDZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz заощаджувати, економити ~ zdrowie берегти здоров'я ~ światło економити світло ---- dok. oszczędzić -dzę, -dzisz заощадити, зекономити

OTWARTY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

відкритий z otwartymi rękoma з розкритими обіймами

OTWIERAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz відчиняти, відкривати; розплющувати (очі) ---- dok. otworzyć -rzę, -rzysz відчинити, відкрити; розплющити (очі) ~ zebranie відкривати (відкрити) з

OWOC

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m плід; фрукт ~ zakazany заборонений плід (овоч)

OŚWIECENIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n просвіта epoka Oświecenia епоха Просвітництва

OŻYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz оживати; відживати ---- dok. ożyć ożyję, ożyjesz ожити; віджити

HYBRIDNÍ INTEGROVANÝ OBVOD

Чешско-русский словарь

• гибридная интегральная схема

HYDRAULICKÉ ODPOPÍLKOVÁNÍ

Чешско-русский словарь

• гидравлическое золоудаление• гидрозолоудаление

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

Чешско-русский словарь

• гидравлическое управление

HYDRAULICKÝ ODPOR

Чешско-русский словарь

• гидравлическое сопротивление

HYDRAULICKÝ OKRUH

Чешско-русский словарь

• гидравлический контур

HYDRAULICKÝ TLUMIČ ODPRUŽENÍ

Чешско-русский словарь

• гидравлический амортизатор

HYDROGENACE OLEJŮ

Чешско-русский словарь

• гидрогенизация жиров

HYPOIDNÍ OZUBENÉ KOLO

Чешско-русский словарь

• гипоидное зубчатое колесо

HYPOIDNÍ OZUBENÍ

Чешско-русский словарь

• гипоидное зубчатое зацепление

HŘEBENKA OBYČEJNÁ

Чешско-русский словарь

• гребенник гребенчатый• гребенник обыкновенный

HŘEBENOVÉ OZUBENÍ

Чешско-русский словарь

• реечное зубчатое зацепление

HŘIB OBECNÝ

Чешско-русский словарь

• белый гриб• боровик

I KDYŽ DOBA PLATNOSTI PŘÍKAZU JE OMEZENA

Чешско-русский словарь

• и хотя срок приказа ограничен

I KDYŽ NENÍ OBČANEM

Чешско-русский словарь

• хоть и не является подданным

I KDYŽ ON ZDŮRAZŇUJE

Чешско-русский словарь

• и хотя он подчеркивает

I LETOS PŘEKROČILO PLÁN O

Чешско-русский словарь

• и в этом году перевыполнило план на

I OCHRANNOU ČINNOSTÍ

Чешско-русский словарь

• и охранной деятельностью

I OTÁZKY SPRÁVY

Чешско-русский словарь

• и вопросы управления

IDENTIFIKAČNÍ OBVOD

Чешско-русский словарь

• схема определения номера

IDENTIFIKAČNÍ ODDÍL

Чешско-русский словарь

• раздел идентификации

IDEU "ASYMETRICKÉ" ODPOVĚDI

Чешско-русский словарь

• идею " асимметричного " ответа

IDEÁLNÍ OPTICKÁ SOUSTAVA

Чешско-русский словарь

• идеальная оптическая система

IMERZNÍ OBJEKTIV

Чешско-русский словарь

• иммерсионный объектив

IMPEDANCE OBVODU

Чешско-русский словарь

• импеданс контура• импеданс схемы

IMPREGNACE PROTI OHNI

Чешско-русский словарь

• огнезащитная пропитка

IMPREGNOVANÝM OBVAZEM

Чешско-русский словарь

• прорезиненными бинтами

IMPULS OPAČNÉ POLARITY

Чешско-русский словарь

• импульс обратной полярности

IMPULSNÍ OPAKOVAČ

Чешско-русский словарь

• импульсный повторитель

IMPULSOVÁ ODEZVA

Чешско-русский словарь

• импульс ответа• реакция на импульс

IMPULSOVÝ KOLEJOVÝ OBVOD

Чешско-русский словарь

• импульсная рельсовая цепь

IMPULSOVÝ OBRAZOVÝ MĚNIČ

Чешско-русский словарь

• импульсный электроннооптический преобразователь

IMPULSOVÝ ODDĚLOVACÍ OBVOD

Чешско-русский словарь

• схема разделения импульсов

IMPULSOVÝ OSCILOGRAF

Чешско-русский словарь

• импульсный осциллограф

IMPULSOVÝ SPÍNACÍ OBVOD

Чешско-русский словарь

• импульсная схема переключения

INDIKÁTOR OXIDU UHELNATÉHO

Чешско-русский словарь

• индикатор угарного газа

INDIKÁTOR OXIDU UHLIČITÉHO

Чешско-русский словарь

• индикатор углекислого газа

INDIVIDUÁLNÍ ZVLÁŠTNOSTI OSOBNOSTI

Чешско-русский словарь

• индивидуальные особенности личности

INDUKOVANÝ ODPOR

Чешско-русский словарь

• индуктивное сопротивление

INDUKČNOST OBVODU

Чешско-русский словарь

• индуктивность контура

INDUKČNÍ OHŘEV

Чешско-русский словарь

• индукционный нагрев

INDUKČNÍ OHŘÍVAČ

Чешско-русский словарь

• индукционный нагреватель

INFLACE POKLESLA O

Чешско-русский словарь

• инфляция спустилась на

INFORMACE O MOŽNOSTI KONVERTOVÁNÍ

Чешско-русский словарь

• информация о возможности конвертации

INFORMACE O NÁSLEDCÍCH

Чешско-русский словарь

• информация о последствиях

INFORMACE O OBČANECH

Чешско-русский словарь

• информация о гражданах

INFORMACE O SILNIČNÍCH ZÁCPÁCH

Чешско-русский словарь

• информация о дорожных пробках

INFORMACE O STAVU

Чешско-русский словарь

• информация по состоянию

INFORMACE O ZRANĚNÝCH

Чешско-русский словарь

• сведений о пострадавших

INFORMACI O ZAMĚSTNÁNÍ

Чешско-русский словарь

• информацию по устройству на работу

INFORMAČNÍ OBSAH

Чешско-русский словарь

• содержание информации

INFORMAČNÍ ORGÁN

Чешско-русский словарь

• информационный орган

INFORMOVÁNI O JEDNÁNÍCH

Чешско-русский словарь

• осведомлены о переговорах

INFORMUJE O TOM ROZHLASOVÁ STANICE

Чешско-русский словарь

• об этом сообщает радиостанция

INJEKTOR NA OSTROU PÁRU

Чешско-русский словарь

• инжектор свежего пара

INJEKČNĚ SYNCHRONIZOVANÝ OSCILÁTOR

Чешско-русский словарь

• генератор синхронизированный внешним сигналом

INSPIROVANÍ FONDEM ODMĚN

Чешско-русский словарь

• вдохновленные премиальным фондом

INSTRUKCE NA OVĚŘOVÁNÍ

Чешско-русский словарь

• инструкция по проверке

INSTRUKCE ODEVZDÁNÍ SKOKU

Чешско-русский словарь

• команда передачи управления

INTEGRAČNÍ OBVOD

Чешско-русский словарь

• интегрирующая цепь• интегрирующий контур

INTEGRAČNÍ REGULÁTOR ODCHYLKY

Чешско-русский словарь

• регулятор по интегралу отклонения

INTEGROVANÁ OPTOELEKTRONIKA

Чешско-русский словарь

• интегральная оптоэлектроника

INTEGROVANÝ OBVOD

Чешско-русский словарь

• интегральная схема• ИС

INTEGROVANÝ OBVOD TUHÉ FÁZE

Чешско-русский словарь

• микросхема на твердом теле

INTEGROVANÝ OPTICKÝ OBVOD

Чешско-русский словарь

• интегральная оптическая схема

INTEGROVANÝ OSCILÁTOR

Чешско-русский словарь

• автогенератор на микросхеме

INTEGROVANÝ POLOVODIČOVÝ OBVOD

Чешско-русский словарь

• интегральная полупроводниковая схема

INTEGROVANÝ TENKOVRSTVÝ OBVOD

Чешско-русский словарь

• интегральная пленочная схема

INTEGRÁLNÍ OPERÁTOR

Чешско-русский словарь

• интегральный оператор

INTEGRÁLNÍ OPTIKA

Чешско-русский словарь

• интегральная оптика

INTEGRÁLNÍCH OBVODŮ

Чешско-русский словарь

• интегральных микросхем

INTENZITA OZÁŘENÍ

Чешско-русский словарь

• облученность• плотность облучения

INTENZITU OSVĚTLENÍ (4.P.)

Чешско-русский словарь

• интенсивность освещения

INTERFERENČNÍ OBRAZ

Чешско-русский словарь

• интерференционная картина

INTERFERENČNÍ ODPOR

Чешско-русский словарь

• интерференционное сопротивление

INTERVAL MEZI OVĚŘOVÁNÍM

Чешско-русский словарь

• межповерочный интервал

INTERVALOVÝ ODHAD

Чешско-русский словарь

• интервальная оценка

INVERZNÍ OPERACE

Чешско-русский словарь

• обратная операция• обратное действие

INVESTIČNÍ ODDĚLENÍ

Чешско-русский словарь

• инвестиционный отдел• отдел инвестиций• отдел капитального строительства

INVESTIČNÍ ORIENTACE

Чешско-русский словарь

• инвестиционной направленности

INVESTOVAT DO OBLIGACÍ

Чешско-русский словарь

• размешать средства в облигации

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ OKRSEK

Чешско-русский словарь

• инженерско-геологический участок

IONIZAČNÍ OBJEM

Чешско-русский словарь

• ионизационный объем

IRÁCKÝCH ODBORNÍKŮ

Чешско-русский словарь

• иракских специалистов

ISOLAČNÍ OLEJ

Чешско-русский словарь

• изоляционное масло

IZOLACE ODOLNÁ PROTI OTŘESŮM

Чешско-русский словарь

• противодрожная изоляция

IZOLAČNÍ OBAL

Чешско-русский словарь

• свайный антисептический бандаж

IZOLAČNÍ OLEJ

Чешско-русский словарь

• изоляционное масло

IZOLOVANÉ OD RESORTU

Чешско-русский словарь

• отдельные от ведомства

IZOLOVANÝ ODPOR

Чешско-русский словарь

• изолированный резистор

IZOLÁTOR S OLEJOVOU NÁPLNÍ

Чешско-русский словарь

• изолятор с масляным заполнением

IZRAELSKÉ ÚŘADY SE OBÁVAJÍ, ŽE

Чешско-русский словарь

• израильские власти опасаются, что

JAK DNES OZNÁMIL

Чешско-русский словарь

• как сообщил сегодня

JAK SE BUDOU OBNOVOVAT

Чешско-русский словарь

• как будут обновляться

JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZÝVÁ

Чешско-русский словарь

• как аукнется, так откликнется

JAKMILE ONA SE STANE PLNOLETOU

Чешско-русский словарь

• когда она станет совершеннолетней

JAKO HLAVNÍ ORGANIZÁTOR VYSTOUPIL

Чешско-русский словарь

• в качестве главного организатора выступил

JAKO JE CENTRALIZOVANÁ OBJEDNÁVKA

Чешско-русский словарь

• как централизованный заказ

JAKO JE OFFSHORNÉ ZPLNOMOCNĚNÍ

Чешско-русский словарь

• как оффшорная доверенность

JAKO ODBORNÍKA FINANČNÍCH TRHŮ

Чешско-русский словарь

• как специалиста по финансовым рынкам

JAKO SE TO OBVYKLE STÁVÁ

Чешско-русский словарь

• как это обычно и происходит

JEDNODUCHÁ OHRÁDKA

Чешско-русский словарь

• однорядная перемычка

JEDNODUCHÉ OKNO

Чешско-русский словарь

• одинарное окно• окно с одинарным остеклением

JEDNODUCHÉ OSTŘENÍ

Чешско-русский словарь

• обыкновенная заточка• одинарная заточка

JEDNOFÁZOVÁ OBLOUKOVÁ PEC

Чешско-русский словарь

• однофазная дуговая печь

JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO

Чешско-русский словарь

• одностворное окно• одностворчатое окно

JEDNOMODOVÉ OSCILACE

Чешско-русский словарь

• одномодовый режим генерации

JEDNOMU Z VENKOVSKÝCH OBYVATELŮ

Чешско-русский словарь

• одному из деревенских жителей

Время запроса ( 0.372842814 сек)
T: 0.380843719 M: 1 D: 0