Найдено 50+ «P»

PORUSZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. рухати 2. торкатися ---- dok. poruszyć -szę, -szysz 1. рушити 2. торкнутися ~ niebo i ziemię вжити всіх заходів

POTĘGA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-i ż 1. потужшсть, могутність, міць 2. степінь (в математиці)

POŚWIĘCAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się присвячуватися; жертвувати собою ---- dok. poświęcić się -cę się, -cisz się присвятитися; пожертвувати собою

PRACA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż робота, праця ~ fizyczna (umysłowa) фізична (розумова) праця ~ doktorska докторська дисертація ~ magisterska (dyplomowa) дипломна робота ~ na roli земл

PROSIĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-oszę, -osisz просити, прохати ~ o głos просити слова ~ o rękę просити руки

PRYWATNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

приватний; особистий prywatne lekcje приватні уроки prywatna korespondencja особиста кореспонденція

PRZECIWNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

противний; протилежний w przeciwnym razie у противному разі ~ brzeg rzeki протилежний берег річки

PRZEDŁUŻAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz продовжувати ---- dok. przedłużyć -żę, -żysz продовжити

PRZEGLĄDAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz переглядати ---- dok. przeglądnąć -nę, -niesz переглянути

PRZEGLĄDAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się оглядати себе, дивитися (на себе)

PRZEGRYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz програвати; перегравати ---- dok. przegrać -am, -asz програти; переграти

PRZEKREŚLAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz перекреслювати ---- dok. przekreślić -lę, -hsz перекреслити

PRZEKRÓJ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-roju m розріз; переріз (дія) ~ pionowy вертикальний переріз

PRZEKRĘCAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz перекручувати ---- dok. przekręcić -cę, -cisz перекрутити

PRZEKSZTAŁCAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz перетворювати(ся) ---- dok. przekształcić (się) -cę, -cisz перетворити(ся)

PRZEPADAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz пропадати ---- dok. przepaść -adnę, -adniesz пропасти

PRZEPIJAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz пропивати ---- dok. przepić -piję, -pijesz пропити ~ wszystkie pieniądze пропити всі гроші

PRZEPIS

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m 1. правило 2. розпорядження 3. рецепт łamać przepisy порушувати правила

PRZEPISYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-suję, -sujesz переписувати ---- dok. przepisać -iszę, -iszesz переписати

PRZEPOWIADAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz провіщати, віщувати; пророкувати ---- dok. przepowiedzieć -wiem, -wiesz провістити, передвістити

PRZEPRASZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz просити вибачення, перепрошувати ---- dok. przeprosić -oszę, -osisz перепросити, попросити вибачення przepraszam! вибач, вибачай; вибачте, вибачай

PRZEPROWADZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz переводити; проводити ---- dok. przeprowadzić -dzę, -dzisz перевести; провести

PRZEPROWADZAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się переїжджати (на нове помешкання) ---- dok. przeprowadzić się -dzę się, -dzisz się переїхати (на нове помешкання)

PRZEPĘDZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz проганяти, переганяти ---- dok. przepędzić -dzę -dzisz прогнати, перегнати ~ bydło na pole перегнати (прогнати) худобу на поле

PALESTINE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpælıstaın] n геогр.ПалестинаНовый большой англо-русский словарь.2001.

PALMAS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpɑ:lməs] n геогр.Cape Palmas - мыс ПальмасНовый большой англо-русский словарь.2001.

PATHY

Новый большой англо-русский словарь

[-pəθı]в сложных словах имеет значение1. болезнь:osteopathy - остеопатияpsychopathy - психопатия2. метод лечения:homoeopathy - гомеопатияelectropathy - электропа

PEDE

Новый большой англо-русский словарь

[-pi:d] = -pedНовый большой англо-русский словарь.2001.

PERSIAN GULF

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpɜ:ʃ(ə)nʹgʌlf] геогр.Персидский заливНовый большой англо-русский словарь.2001.

PERSON

Новый большой англо-русский словарь

[-ʹpɜ:s(ə)n]компонент сложных слов со значением человек (без указания на пол):chairperson - председательsalesperson - продавецНовый большой англо-русский словарь

PHAGE

Новый большой англо-русский словарь

[-feıdʒ] биол.в сложных словах с греч. корнями имеет значение поедающий что-л.:bacteriophage - бактериофагmacrophage - макрофагНовый большой англо-русский словар

PHAGIA

Новый большой англо-русский словарь

[-ʹfeıdʒıə] = -phagyНовый большой англо-русский словарь.2001.

PHAGY

Новый большой англо-русский словарь

[-fədʒı] биол.в сложных словах с греч. корнями имеет значение поедание чего-л.:anthropophagy - людоедствоgeophagy - питание почвойНовый большой англо-русский сло

PHASIA

Новый большой англо-русский словарь

[-ʹfeızıə,-ʹfeıʒ(ı)ə] (тж. -phasy)в сложных словах имеет значение расстройство речи:aphasia - афазияtachyphasia - тахифазияНовый большой англо-русский словарь.20

PHASY

Новый большой англо-русский словарь

[-fəzı] = -phasiaНовый большой англо-русский словарь.2001.

PHIL

Новый большой англо-русский словарь

[-fıl] (тж. -phile)в сложных словах имеет значение любящий что-л.:bibliophil(e) - библиофилAnglophil(e) - англофилacidophil(e) - ацидофильный организмНовый больш

PHILE

Новый большой англо-русский словарь

[-faıl] = -philНовый большой англо-русский словарь.2001.

PHILIA

Новый большой англо-русский словарь

[-ʹfılıə] мед.в сложных словах с греч. корнями имеет значение патологическая склонность к чему-л.:spasmophilia - спазмофилияhemophilia - гемофилияНовый большой а

PHILIC

Новый большой англо-русский словарь

[-ʹfılık] = -philousНовый большой англо-русский словарь.2001.

PHOBE

Новый большой англо-русский словарь

[-fəʋb]в сложных словах имеет значение питающий отвращение к чему-л.:Anglophobe - англофобxenophobe - ксенофобНовый большой англо-русский словарь.2001.

PHOBOUS

Новый большой англо-русский словарь

[-fəbəs] = phobicНовый большой англо-русский словарь.2001.

PHORE

Новый большой англо-русский словарь

[-fɔ:]в сложных словах с греч. корнями имеет значение то, что несёт или содержит что-л.:sporophore - спорофорphotophore - фотофор (светящийся орган)phyllophore -

PHRASED

Новый большой англо-русский словарь

[-freızd]компонент сложных слов со значением выраженный каким-л. образом:a well-phrased letter - хорошо написанное письмоНовый большой англо-русский словарь.2001

PHYLL

Новый большой англо-русский словарь

[-fıl]в сложных словах с греч. корнями имеет значение1. красящее вещество в растениях:chlorophyll - хлорофиллxanthophyll - ксантофилл2. лист:cladophyll - кладоди

PLASTY

Новый большой англо-русский словарь

[-͵plɑ:stı]в сложных словах имеет значение пластическая операция:rhinoplasty - ринопластикаheteroplasty - гетеропластикаНовый большой англо-русский словарь.2001.

POIESIS

Новый большой англо-русский словарь

[-pɔıʹi:sıs]в сложных словах терминологического характера имеет значение творение, производство; часто передаётся компонентом -творение:hematopoiesis - кроветвор

POLIS

Новый большой англо-русский словарь

[-pəlıs] (тж. -opolis)в сложных словах имеет значение город:metropolis - столица; крупный городCottonopolis - шутл. г. Манчестер (как центр хлопчатобумажной пром

BIG BEND NATIONAL PARK

Новый большой англо-русский словарь

[ʹbıgʹbendʹnæʃ(ə)nəlʹpɑ:k] геогр.Биг-Бенд (национальный парк США)Новый большой англо-русский словарь.2001.

BLANCA PEAK

Новый большой англо-русский словарь

[ʹblæŋkəʹpi:k] геогр.Бланка-Пик (гора)Новый большой англо-русский словарь.2001.

BRENNER PASS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹbrenəʹpɑ:s] геогр.перевал БреннерНовый большой англо-русский словарь.2001.

CALIFORNIA PEPPERTREE

Новый большой англо-русский словарь

[͵kælıʹfɔ:nıəʹpepətri:] бот.перечное дерево калифорнийское (Schinus molle)Новый большой англо-русский словарь.2001.

CAPE PROVINCE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkeıpʹprɒvıns] геогр.Капская провинция (ЮАР)Новый большой англо-русский словарь.2001.

CHUKOT(SKI) PENINSULA

Новый большой англо-русский словарь

[tʃʋʹkɒt(skı)pıʹnınsjʋlə] геогр.Чукотский полуостровНовый большой англо-русский словарь.2001.

CHUKOT(SKI) PENINSULA

Новый большой англо-русский словарь

[tʃʋʹkɒt(skı)pıʹnınsjʋlə] геогр.Чукотский полуостровНовый большой англо-русский словарь.2001.

COLORADO POTATO BEETLE

Новый большой англо-русский словарь

[͵kɒlə(͵)rɑ:dəʋpə͵teıtəʋʹbi:tl] энт.колорадский (картофельный) жук (Leptinotarsa decemlineata)Новый большой англо-русский словарь.2001.

CUMBERLAND PENINSULA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkʌmbələndpıʹnınsjʋlə] геогр.полуостров КамберлендНовый большой англо-русский словарь.2001.

DOVER'S POWDER

Новый большой англо-русский словарь

[ʹdəʋvəzʹpaʋdə] фарм.доверов порошокНовый большой англо-русский словарь.2001.

DRAKE PASSAGE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹdreıkʹpæsıdʒ] = Drake Straitпролив ДрейкаНовый большой англо-русский словарь.2001.

EAST PAKISTAN

Новый большой англо-русский словарь

[ʹi:st͵pɑ:kıʹstɑ:n] ист.Восточный Пакистан; см. BangladeshНовый большой англо-русский словарь.2001.

EL PASO

Новый большой англо-русский словарь

[elʹpæsəʋ] геогр.г. Эль-ПасоНовый большой англо-русский словарь.2001.

ENGLISHFINISH PAPER

Новый большой англо-русский словарь

[ʹıŋglıʃ͵fınıʃ͵peıpə] спец.глазированная, сатинированная бумагаНовый большой англо-русский словарь.2001.

EYRE PENINSULA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹeəpıʹnınsjʋlə] геогр.полуостров ЭйрНовый большой англо-русский словарь.2001.

GALLIPOLI PENINSULA

Новый большой англо-русский словарь

[gəʹlıpəlıpıʹnınsjʋlə] геогр.Галлипольский полуостровНовый большой англо-русский словарь.2001.

GALLUP POLL

Новый большой англо-русский словарь

[ʹgæləp|pəʋl,-{ʹgæləp}͵pəʋlıŋ] амер.социологический анкетный опрос населения по различным вопросам, проводимый институтом общественного мнения Гэллапа или по его

GASPE PENINSULA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹgæspeıpıʹnınsjʋlə] геогр.полуостров ГаспеНовый большой англо-русский словарь.2001.

HAI PHONG

Новый большой англо-русский словарь

[ʹhaıʹfɒŋ] (ń) геогр.г. ХайфонНовый большой англо-русский словарь.2001.

INDOGANGETIC PLAIN

Новый большой англо-русский словарь

[ʹındə(ʋ)gænʹdʒetıkʹpleın] геогр.Индо-Гангская равнинаНовый большой англо-русский словарь.2001.

ISTRIAN PENINSULA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹıstrıənpıʹnınsjʋlə] геогр.полуостров ИстрияНовый большой англо-русский словарь.2001.

JEW'S PITCH

Новый большой англо-русский словарь

[ʹdʒu:zpıtʃ] мин.пек, разновидность битумаНовый большой англо-русский словарь.2001.

JOHN Q. PUBLIC

Новый большой англо-русский словарь

[͵dʒɒn͵kju:ʹpʌblık]рядовой американецНовый большой англо-русский словарь.2001.

KANIN PENINSULA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkɑ:nınpıʹnınsjʋlə] геогр.полуостров КанинНовый большой англо-русский словарь.2001.

NEW PLYMOUTH

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnju:ʹplıməθ] геогр.г. Нью-ПлимутНовый большой англо-русский словарь.2001.

NORTH POLE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnɔ:θʹpəʋl] геогр.Северный полюсНовый большой англо-русский словарь.2001.

UTTAR PRADESH

Новый большой англо-русский словарь

[ʹʋtəprəʹdeʃ] геогр.Уттар-Прадеш (штат Индии)Новый большой англо-русский словарь.2001.

Время запроса ( 0.124430224 сек)
T: 0.126842841 M: 1 D: 0