Найдено 100+ «R»

RABUNKOWY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. грабіжницький napad ~ грабіжницький напад 2. хижацький gospodarka rabunkowa хижацьке господарство

RACHOWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-uję, -ujesz 1. (co) лічити, рахувати 2. (na kogo, na co) розраховувати (на кого, на що), сподіватися (чого) ~ się (z klm, z czym) рахуватися (з ким, з чим)

RACHUBA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż лічба; розрахунок stracić rachubę czasu втратити лік часу coś (nie) wchodzi w rachubę щось (не) береться до уваги, щось (не) враховується

RACHUNEK

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-nku m 1. числення (у математиці) ~ ekonomiczny господарський розрахунок ~ całkowy інтегральне числення ~ różniczkowy диференціальне числення 2. рахунок, ко

RACJA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ji ż 1. рація mieć (świętą) rację мати рацію, бути правим z jakiej racji з якої рації ~ ostateczna крайній аргумент ~ stanu державний інтерес 2. раціон; п

RACZEJ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

скоріше; радше, радніше ~ zginąć, niż zdradzić swoje przekonania скоріше загинути, ніж зрадити свої переконання

RACZYĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-czę, -czysz 1. частувати, пригощати 2. ~ coś zrobić зволити (бути ласкавим) зробити щось

RAD1

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. радий jestem ~ я радий 2. охоче; радо ~ bym pójść я б охоче пішов ~ nierad (chcąc nie chcąc) радий не радий

RADA1

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż 1. рада, порада udzielić rady (dać radę) дати пораду posłuchać czyjej rady (pójść za czyją radą) послухатися чиєї поради dać sobie radę справитися, упор

RADA2

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż 1. рада rady lokalne (terenowe) місцеві ради ~ miejska міська рада Rada Najwyższa Ukrainy Верховна Рада України ~ naukowa вчена (наукова) рада ~ stanu

RADCA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y m радник ~ prawny юридичний консультант, юрисконсульт

RADIOSTACJA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ji ż радіостанція ~ nadawcza передавальна радіостанція

RADIOWY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

який (що) стосується радіо; (у складних словах) радіо- aparat ~ радіоапарат audycja radiowa радіопередача łączność radiowa радіозв'язок namiar ~ радіопеленг

RADNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-nego m 1. депутат 2. член ради (управи) 3. гласний (у магістраті)

RADOWAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-duję, -dujesz радувати(ся); тішитися (чим), радіти (з чого)

RADOŚĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ści ż радість, радощіlmn nie posiadać się z radości не тямитися від (з) радості (радощів) szaleć z radości божеволіти з радості (радощів) sprawić komuś ~ зр

RADZIĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-dzę, -dzisz 1. радити 2. обговорювати (що) 3. давати собі раду, справлятися (з ким, з чим) ~ się радитися

RAFINERIA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ii ż перегінний завод ~ cukru цукровий завод, цукроварня ~ гору нафтоперегінний завод

RAJD

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m рейд ~ lotniczy повітряний рейд ~ sportowy пробіг ~ samochodowy автораллі, автопробіг

RAKARZ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a m 1. шкуродер; гицель 2. недолюдок, негідник

RAKIETA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż 1. ракета 2. ракетка ~ tenisowa тенісна ракетка

RAMA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż 1. рама ~ okienna віконна рама ~ do obrazu рама для картини ~ od obrazu рама з-під картини 2. рамки, межі lmn w ramach czegoś в межах (рамках) чогось

RAMIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-mienia n 1. плече wzruszać ramionami знизувати плечима ~ przy ramieniu, ~ w ~ пліч-о-пліч, плече в плече, опліч, попліч ~ dźwigni плече підойми na ~ broń!

RAMOL

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a m рамолі ndm, рамолік; руїна (стара людина)

RAMPA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż 1. рампа; товарна платформа 2. шлагбаум 3. рампа (вид освітлення театральної сцени)

RANA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż рана ~ cięta різана рана ~ od ukąszenia рана від укусу otrzymać ranę дістати рану zadać komuś ranę заподіяти (зробити) комусь рану opatrzyć ranę перев

RANGA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-i ż 1. ранг, чин, звання mieć rangę kogo мати чин (звання) кого 2. значення, вагомість

RANNY2

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

ранній, (в)ранішній ~ ptaszek рання пташка; (про пору дня) ранішній, вранішній, ранковий ~ wiatr ранній, (в)ранішній вітер

RANO2

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

рано, ранком, вранці o szóstej ~ о шостій годині ранку

RAPORT

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m рапорт ~ bojowy бойовий рапорт składać (zdawać) ~ (z czegoś) рапортувати, подавати рапорт (про щось)

RAPTEM

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. враз, раптом 2. всього-навсього, лише dostał ~ dwa grosze отримав всього-навсього (лише) два гроші

RAPTOWNIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

раптом, враз, нараз, раптово ~ zerwał się wiatr раптом (раптово, нараз) зірвався вітер

RAPTOWNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

раптовий, наглий, нагальний, несподіваний ~ ruch різкий рух

RĄBAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-bię, -biesz 1. рубати; колоти (дрова) gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą ліс рубають - тріски летять 2. ~ prawdę w oczy різати правду в очі (у вічі)

RĄBEK

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-bka m 1. краєчок, рубчик 2. вуаль uchylić (odsłonić, podnieść) ~ tajemnicy підняти завісу таємийці

R

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =восемнадцатая буква немецкого алфавитаII = recommandé фр.заказное (штамп на почтовом отправлении)III = Röntgen физ.Р = рентгенIV = Rupieрупия (денежная е

R

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = r18-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

R

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. acknowledge receipt - получение подтверждения;2. acoustic resistance - акустическое сопротивление;3. angle of reflection - угол отражения;4. arginine - аргини

R

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр.1. авто Reconstructed (title brand)2. авто амер. сокр. restriction(s) — ограничение(я) (rest)Англо-русский универсальный дополнительный практический перевод

R

Словарь компьютерных терминов

R — Сокращение от ARE, принятое при общении в Интернет. Например, You R wrong.

R

Англо-русский словарь военных терминов

сокр. от reconnaissance aircraft (воен.)

R

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(are) аббревиатура, принятая в электронной почте, например U R wrong

R

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от radianрадиан, радII сокр. от rœntgenрентген, РDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

R

Англо-русский экономический словарь

1) сокр. от restricted СМИ, амер. (маркировка, рекомендующая просмотр данного фильма детям до 17 лет только в сопровождении родителей)2) общ. сокр. от rand 1) а)

R

Словарь медицинских терминов

R- (англ. resistance устойчивость) — плазмида, содержащая гены, контролирующие устойчивость микроорганизма к антибиотикам или другим антибактериальным средствам

R

Англо-русский дополнительный словарь

r&r - rest and recuperation - каникулы, передышка

R

Англо-русский словарь по компьютерам

read - (про)читать; (про)читанный; (про)читал

R

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины легковых автомобилей для движения со скоростью до 170 км/чII(Radial-Reifen) радиальные шиныIII(Rückwärtsgang) задний ход (обозначение на рычаге переключени

R

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от ReflektorрефлекторII сокр. от Reflexionsfaktorкоэффициент отраженияIII сокр. от Röntgen p, рентгенIV сокр. от Ruhekontaktразмыкающий контакт, нормальн

R

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от reset - восстановление, возврат [возвращение] в исходное положение или состояние; установка в (состояние) 0 II сокр. от resistance - сопротивление III

R

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (registered name) зарегистрированное фирменное название 2) (resistor) резистор 3) (Rules of Practice of the Patent Office in Patent Cases) Правила производств

R

Англо-русский словарь биологических терминов

= R* * *• arginine • respiration English-russian biological dictionary.2013.

R

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

R.Cимвол, обозначающий правое плечо политенной хромосомы.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва:

R

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [Reamur] — температурная шкала Реомюра2. [rock bit] — шарошечное долото3. [Rankine] — температурная шкала Рэнкина4. [range] — диапазон* * *см. Rayleigh wave,

R

Англо-русский научно-технический словарь

1) вч 2) радиоизлучение 3) радиоимпульс 4) радиочастотный

R

Новый большой англо-русский словарь

I[ɑ:] n (pl Rs, r's [ɑ:z])18-я буква английского алфавита ♢ the three Rs - чтение, письмо, арифметика (reading, 'riting, 'rithmetic)II[ɑ:] кино (сокр. от restric

R

Энциклопедический словарь

R (в музыкальном письме) — сокращение слова Riрiеnо (дополнительный голос). В немецких партитурах ставится R вместо rechte Hand, английских — Right hand.

R

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать четвертая буква азербайджанского языка.

R

Новый большой англо-русский словарь

R I [ɑ:] n (pl Rs, r‘s [ɑ:z]) 18-я буква английского алфавита ♢ the three Rs - чтение, письмо, арифметика (reading, ‘riting, ‘rithmetic) II [ɑ:] кино (сокр. о

R

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [river] — река 2. [radius] — радиус * * * см. Rayleigh wave, обозначение волны Релея, возбуждаемой при землетрясении (см. wave notation) * * *• температурна

R

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от reaction; = r1) реакция2) воздействие; влияниеII сокр. от respiration; = rдыханиеIII сокр. от response; = rреакция, ответIV сокр. от roentgen; = rрент

R

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от charge de ruptureразрушающая нагрузка; предел прочности на разрывII сокр. от rayonрадиусIII сокр. от réfractionпреломление, рефракцияIV сокр. от résis

R

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = RБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

R

Венгерско-русский словарь

[err;\ret, \rje] 1.{hang v. betű) p, P ( — эр);raccsolt \r — картавое p;2. röv. R;ld. még sugárMagyar-orosz szótár.2013.

R

Англо-русский словарь Мюллера

R, r [ɑ:] n (pl Rs, R's [ɑ:z]) 18-ая буква англ. алфавита ◊ the three R's разг. чте́ние, письмо́ и арифме́тика (reading, (w)riting, (a)rithmetic) Англо-русский

R

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ɑː]не рекомендуется смотреть детямАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

R

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ɑː]чтение, письмо и арифметикаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

R

Латинско-русский словарь

rвосемнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхR. — Romanus, Rufus, regnumR. P. — res publica или Eccl reverendissimus paterЛатинско-русский словарь.2003

R

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от register регистр; ячейка памяти 2) сокр. от reject брак 3) сокр. от relation отношение; соотношение; зависимость

R

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от register регистр; ячейка памяти 2) сокр. от reject брак 3) сокр. от relation отношение; соотношение; зависимость

R

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(в музыкальном письме) — сокращение слова Ripieno (дополнительный голос). В немецких партитурах ставится R вместо rechte Hand, английских — Right hand.Энциклопед

R

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) восемнадцатая буква норвежского алфавита 2) школ. сокращение слова riktig — правильно (отметка, констатирующая правильность выполнения задания)Норве

R

Англо-русский автомобильный словарь

возвращение назадEnglish-russian automobile dictionary.2013.

R

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I reset восстановление, возврат [ возвращение ] в исходное положение или состояние; установка в (состояние) "0" II resistance сопротивление III resistor резистор

R

Англо-русский словарь по социологии

(random)abbrev.диаграммный символ, обозначающий неопределенность.* * *сокр. от randomАнгло-русский словарь по социологии.2011.

R

Португальско-русский словарь

m = rPortuguese-russian dictionary.2013.

R

Англо-русский словарь общей лексики

I [Ѓ] мн. - Rs, R's [ЃЄ] 1) восемнадцатая буква англ. алфавита; R - прописная, r - строчная R months — месяцы, в названиях которых есть буква "р" (с сентября по

R

Большой испанско-русский словарь

I f21-я буква испанского алфавита эрре, эреII сокр. от radioрадиусIII мор.; сокр. от remolcadorбуксирIV шахм.; сокр. от ReyкорольV геогр.; сокр. от RíoрекаVI сок

R

Турецко-русский словарь

= -ıroku-mak — читатьokur — читательTürkçe-rusça sözlük.2013.

R

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =восемнадцатая буква немецкого алфавитаII = Radius мат.радиусIII = Röntgen физ.р = рентгенIV = Rupieрупия (денежная единица Индии, Пакистана, Шри-Ланки и

R

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий правое плечо политенной хромосомы.* * *R — символ для обозначения:а) поколения от обратного скрещивания гибрида с одной из родительских форм

R

Новый большой англо-русский словарь

r [ɑ:] n (pl Rs, r‘s [ɑ:z]) 18-я буква английского алфавита ♢ the three Rs - чтение, письмо, арифметика (reading, ‘riting, ‘rithmetic)

R

Англо-русский технический словарь

1) вч2) радиоизлучение3) радиоимпульс4) радиочастотныйАнгло-русский технический словарь.

R

Португальско-русский словарь

I скр от ângulo retoпрямой уголII m = RPortuguese-russian dictionary.2013.

R

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) восемнадцатая буква норвежского алфавита2) школ. сокращение слова riktig — правильно (отметка, констатирующая правильность выполнения задания)Норвеж

R

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(roughing)черновой (о клети)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и с доп. А. А. Королева.1963.

R

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = r эрре (буква алфавита) R come Roma — "эрре" как в слове Рим (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II 1) сокр. от regio; reale

R

Большой медицинский словарь

(англ. resistance устойчивость) плазмида, содержащая гены, контролирующие устойчивость микроорганизма к антибиотикам или другим антибактериальным средствам; спос

R

Немецко-русский политехнический словарь

I хим.; сокр. от RadikalрадикалII сокр. от Radioрадио; радиовещаниеIII сокр. от Rauhtiefeвысота микронеровности, глубина микронеровностиIV сокр. от RolleроликV с

R 101

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

R-101 (крупнейший английский дирижабль. Потерпел катастрофу во Франции в 1930)

R$

Португальско-русский словарь

скр от realреал (современная денежная единица Бразилии)Portuguese-russian dictionary.2013.

R.

Англо-русский металлургический словарь

rolledАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

R.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [register] регистр; реестр2) [respondent] ответчик3) [Rex] лат. король, [Regina] лат. королеваR.v. Brown — дело по обвинению или иску государства против

R.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от radioрадио; радиостанцияII сокр. от réacteur1) реактивный двигатель2) реакторIII сокр. от récepteur1) радиоприёмник2) приёмник, приёмное устройство3)

R.

Англо-русский словарь страховых терминов

• Ruble• RupeeEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

R.

Португальско-русский словарь

1) скр от Rei король2) скр от reprovado неудовлетворительно (отметка)3) скр от réu обвиняемый, подсудимый, преступник4) скр от rua улицаPortuguese-russian dictio

R.

Англо-русский экономический словарь

общ. сокр. от reference* * *правильно, верно.right.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

R.

Англо-русский автомобильный словарь

справа; вправоEnglish-russian automobile dictionary.2013.

R.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= rechtsсправа, направо, вправоБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

R.

Англо-русский словарь Мюллера

R. I Reaumur noun по шкале Реомюра II Republican noun член Республиканскойпартии (США) III тж. r. - radius noun радиус IV тж. r. - right noun правый Vтж. r. -

R.

Англо-русский словарь строительных терминов

радиусАнгло-русский строительный словарь.Академик.ру.2011.

R.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

по шкале Реомюрачлен Республиканской партиирадиусправыйрекаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

R1

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

R1.Обозначение поколения, полученного путем регенерации из каллюсов ; R2 получают от R1 путем самоопыления и т.д.(Источник: «Англо-русский толковый слова

R1

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от réaction de coupeсопротивление усилию резанияDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

R1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Обозначение поколения, полученного путем регенерации из каллюсов callus; R2 получают от R1 путем самоопыления и т.д.* * *R1 — символ для обозначения порядкового

R1 SYSTEM

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

система телефонной сигнализации R1

R1, R2, R3...

Англо-русский словарь по прокатке металлов

порядковые номера черновых клетей непрерывного тонколистового станаАнгло-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и

R18

Англо-русский словарь общей лексики

брит.; сокр. от restricted distribution 18; кино категория R18, "только для взрослой аудитории" (категория, присваиваемая в Великобритании порнографическим фильм

R2

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от réaction d'avanceсопротивление усилию подачиDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

R2 SYSTEM

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

система телефонной сигнализации R2

R2A FREQUENCY

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

НЧ с одной боковой полосой и частично подавленной несущей

R3

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от réaction de pénétrationсопротивление усилию поперечной подачиDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

R3A MODULATION

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

телефонная модуляция с одной боковой полосой и уменьшенной несущей

R4

Англо-русский экономический словарь

(R4) Registered Representative Rapid Response SystemСистема быстрого ответа зарегистрированных представителей, созданная на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1982 г.

RA

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

сокр. от Royal Academician (ставится после фамилии)

RA

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от rheumatoid arthritis ревматоидный артрит Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. П

RA

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Радий (Ra)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

RA

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m invar уст.барабанная дробьdes ra et des fla — барабанный бойБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

RA

Итальяно-русский политехнический словарь

радийDictionnaire polytechnique italo-russe.2013.

RA

Новый большой англо-русский словарь

[rɑ:] n миф.Ра (бог солнца в Древнем Египте)Новый большой англо-русский словарь.2001.

RA

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Rechenanlageвычислительная машинаII сокр. от Richtantenneнаправленная антенна, антенна направленного действияIII сокр. от Richtungsanlageпеленгаторная

RA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. реаматоидный артрит * * * хим. радий Англо-русский медицинский словарь.2012.

RA

Англо-русский дополнительный словарь

аудиофайл для прослушивания музыки в Сети

RA

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I read amplifier усилитель считывания II register and arithmetic / logic unit регистровое и арифметико-логическое устройства, РАЛУ III rate adaptation адаптация

RA

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от radiumрадийDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

RA

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от ritenuta d'acconto вычет в счёт уплаты 2) сокр. от Ravenna Равенна Итальяно-русский словарь.2003.

Время запроса ( 3.285245892 сек)
T: 3.288474727 M: 1 D: 0