Найдено 50+ «S»

SPEŁNIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. виконувати 2. (проводити в життя) здійснювати; справджувати ~ życzenia здійснювати бажання ---- dok. spełnić -nię, -nisz 1. виконати ~ swój

SPĘDZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. проводити (про час) 2. зганяти (про дію) ~ bydło зганяти худобу ---- dok. spędzić -dzę, -dzisz 1. провести (про час) 2. зігнати (про дію)

STŁUC

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ukę, -uczesz розбити ~ sobie kolano розбити собі коліно

SZEPTAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-pczę, -pczesz шептати ---- dok. szepnąć -nę, -niesz шепнути

SZNUR

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a m 1. мотузка, шнур 2. разок, низка (про намисто) 3. ключ (про птахів) ~ żurawi журавлиний ключ

SZYBKOŚĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ści ż швидкість, бистрота, прудкість jechać z szybkością... їхати з швидкістю...

SŁANIAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się хитатися; заточуватися ~ na nogach на ногах не встояти

SŁAĆ1

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

ścielę, ścielesz стелити, слати ~ się стелитися, слатися ~ się do nóg komuś слатися комусь до ніг

SŁOWIAŃSZCZYZNA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż 1. слов'янщина 2. слов'янство Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Інститут східнослов'янської філології

SŁOWNIK

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n словник ~ a tergo ретроградний словник ~ dwujęzyczny двомовний словник ~ objaśniający тлумачний словник

SŁOŃCE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n сонце porywać się z motyką na słońce братися за щось нездійсненне (нездійсниме)

OBŻERAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się обжиратися ---- dok. obeżreć się -rę się, -resz się обжертися

POBIERAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się побиратися, женитися, одружуватися, вінчатися ---- dok. pobrać się -biorę się, -bierzesz się побратися, оженитися, одружитися, повінчатися

POŚWIĘCAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się присвячуватися; жертвувати собою ---- dok. poświęcić się -cę się, -cisz się присвятитися; пожертвувати собою

PRZEGLĄDAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się оглядати себе, дивитися (на себе)

PRZEPROWADZAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się переїжджати (на нове помешкання) ---- dok. przeprowadzić się -dzę się, -dzisz się переїхати (на нове помешкання)

UKŁADAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się 1. укладатися; лягати 2. складатися 3. домовлятися

UPOMINAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się вимагати, жадати, ставити вимогу ---- dok. upomnieć się -nę się, -nisz się зажадати, поставити вимогу

UŚMIECHAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się усміхатися ---- dok. uśmiechnąć się -nę się, -niesz się усміхнутися

WCZUWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się вникати; вживатися ---- dok. wczuć się wczuję się, wczujesz się вникнути; вжитися

WLEC SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

wlokę się, wleczesz się волоктися, тягтися, плентатися ~ w ogonie плентатися (плестися) у хвості

WTRĄCAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się втручатися ---- dok. wtrącić się -cę się, -cisz się втрутитися

WYRZEKAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się зрікатися ---- dok. wyrzec się -rzeknę się, -rzekniesz się зректися

ZAKŁADAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się закладатися, йти в (на) парі; zob. «założyć się»

ZERWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-wę się, -wiesz się зірватися zerwała się burza знялася (зірвалася) буря; zob. «zrywać się»

ZJAWIAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się з'являтися ---- dok. zjawić się -wic się, -wisz się з'явитися

ZNAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się 1. знатися, бути знайомим 2. розумітися, розбиратися ~ na ludziach знати людей

SALMONELLA

Словарь медицинских терминов

Salmonella (Ber; сальмонеллы; D. Е. Salmon, 1850-1914, амер. патолог) — род бактерий сем. Enterobacteriaceae, объединяющий грамотрицательные, как правило, подвиж

SCIBILE

Латинские философские термины

knowable - познаваемый; то, что может быть познано или объект науки.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

SCIENTIA

Латинские философские термины

knowledge, scientific knowledge, science - знание, научное знание, наука; любое конкретное знание, происходящее из конкретных, но не демонстративных принципов; и

SCIENTIA EXPERIMENTALIS

Латинские философские термины

experimental science - экспериментальная наука; по Бэкону - это единственный путь к достоверности. Срав. EXPERIMENTUM.Латинский словарь средневековых философских

SCIENTIA PRACTICA

Латинские философские термины

practical science - практическая наука; то есть действующая наука; этика, по Бэкону, является практической наукой; он ограничивает практическое тем, что имеет от

SCIENTIA SPECULATIVA

Латинские философские термины

speculative science - спекулятивная наука; наука, устанавливающая истину вещей; и относящаяся, следовательно, к спекулятивному, а не практическому разуму. Сравн.

SECLUSIO PUPILLAE

Словарь медицинских терминов

seclusio pupillae (лат. secludo, seclusum запирать, изолировать; син. сращение зрачка) — круговое сращение зрачкового края радужки с передней капсулой хрусталика

SENSIBILE

Латинские философские термины

the sensible - чувственный; то, что постигается чувствами, подобно тому как интеллектуальное постигается интеллектом.Латинский словарь средневековых философских

SENSIBILE COMMUNE

Латинские философские термины

common sensible - обще чувствуемый; то, что воспринимается некоторыми внешними чувствами через модифицированные виды собственных чувств, таких как количество, ра

SENSIBILE PER ACCIDENS

Латинские философские термины

accidental sensible - случайно чувствуемый; то, что подпадает под влияние чувства не через их собственные виды, не через модифицированные виды чего-то другого, н

SENSIBILE PROPRIUM

Латинские философские термины

proper sensible - собственно чувствуемый; то, что может быть постигнуто внешними чувствами через себя и свойственные ему виды без ошибки, так, свет или цвет с по

SENSUS INTERNI

Латинские философские термины

internal senses (or SENSUS INTERIOR, interior sense) - внутренние чувства; то, чей орган находится внутри головы, в субстации мозга, это фантазия, или воображени

SENSUS SPIRITUALIS

Латинские философские термины

spiritual sense - духовное чувство; по Бэкону - пятое из семи ступеней внутреннего опыта.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

SENTENTIA

Латинские философские термины

sentence - высказывание, предложение, сентенция; безусловное, ясное, отчетливое и наиболее конкретное представление одного полюса противоречия; согласиться с пре

SEPTEM DONA SPIRITUS SANCTI

Латинские философские термины

the seven gifts of the Holy Spirit - семь даров Святого Духа; подсчитанные Исайей, по Бэкону - третья из семи ступеней внутреннего опыта.Латинский словарь средне

SIGNIFICATIO

Латинские философские термины

signification, meaning - значение, точный смысл.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

SIGNUM

Латинские философские термины

sign - знак, символ; с помощью чего мы идем к познанию чего-то непроявленного; то, что представляет нечто другое, чем оно само, обладающее познавательной силой.Л

SIMILITUDO

Латинские философские термины

likeness, similitude - сходство, подобие; отношение двух качеств одного и того же вида и рода, так равенство есть согласие двух количеств; отношение причины и сл

SITUS TRANSVERSUS

Словарь медицинских терминов

situs transversus (лат. "поперечное расположение") — см. Situs viscerum inversus.

SPECIES EXPRESSA

Латинские философские термины

express species - выраженный, умственный образ, сама идея появляется по причине объекта, то есть воспринимающей и представляющей объект; то, что формируется спос

SPECIES IMPRESSA

Латинские философские термины

impressed species - запечатленные виды; качество, представленное в объекте, как разновидность нисходящей силы объекта, которая отражается на познавательной спосо

SPECIES INFIMA, (OR SPECIES SPECIALISSIMA)

Латинские философские термины

the lowest species, the most special species - наиболее узкие, наиболее специальные виды; виды, под которыми находятся только сами индивидуальности, например, по

SPECIES INTELLIGIBILIS

Латинские философские термины

intelligibilis species - интеллектуальные виды.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

SPECIES PRAEDICABILIS

Латинские философские термины

predicable species - определяющие виды; то, что склонно быть предикатом многих вещей, различающихся в числе, но не по сущности, так, человек может быть предикато

SPECIES SENSIBILIS

Латинские философские термины

sensible species - чувственные виды.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

SPECIES SUBIICIBILIS

Латинские философские термины

subjectible species - субъективные виды; отдельные виды, непосредственно расположенные под родами и непосредственно определяющие роды (являются предикатами родов

SPINA BIFIDA

Словарь медицинских терминов

spina bifida (лат. spina ость, хребет; bifidus разделенный надвое; син. позвоночник расщепленный) — аномалия развития: неполное закрытие позвоночного канала.    

SPIRITUS

Латинские философские термины

spirit - дух; то, что противостоит телу, является простым, цельным, интеллектуальным, нематериальным - это интеллектуальная субстанция.Латинский словарь средневе

SUBIECTIVUM

Латинские философские термины

subjective - субъективный; в частности, в знании, то, что приписывается вещи. Противопоставляется объективному.Латинский словарь средневековых философских термин

SUBIECTUM

Латинские философские термины

subject - субъект; субъект изменения, идеи или познания; вещи сами по себе; наконец, это то, о чем говорится.Латинский словарь средневековых философских терминов

SUBIICI ALIQUIBUS PRAEDICATIS

Латинские философские термины

to be a subject having certain predicates - быть субъектом, имеющим конкретные признаки.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

SUBIICIBILIS

Латинские философские термины

subjectible - субъективный; то, что может быть субъектом любых утверждений, или то, что может иметь определенный предикат. Так, вода является субъектом по отноше

SUBSTANTIA

Латинские философские термины

substance - субстанция, сущность; первая категория, существующая через саму себя (per se ens). То, что не может быть определено подобно другим девяти категориям.

SUBSTANTIA CONIUNCTA

Латинские философские термины

conjunct substance - соединенная субстанция; являющаяся результатом соединения формы и материи.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина

SUBSTANTIA PRIMA

Латинские философские термины

first substance - первая субстанция; то, что не существует в предмете, но может быть категорией предмета, отдельно существующие вещи, например, Сократ.Латинский

SUBSTANTIA SECUNDA

Латинские философские термины

second substance - вторая субстанция; то, что не существует в субъекте, но может быть предикатом субъекта, т.е. роды, виды или универсалии; так, " человек" понят

SUBSTANTIA SEPARATA

Латинские философские термины

separated substance - отдельная субстанция; как например, ангелы или бестелесные духи.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

SUBSTARE

Латинские философские термины

to underlie - лежать под чем-то, лежать в основе, подлежать; подлежать действию означает быть объектом действия, например, когда я воспринимаю Луну, то она подле

SUBSTITUTIO

Латинские философские термины

determination - определение, установление.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

SUPPONERE

Латинские философские термины

to suppose, to hypothesize, to stand for - предполагать, выдвигать гипотезу; согласно Фоме (In lib. III Sent. d. 6, q. 1, a. 3 sol): "В любом имени предполагаютс

SUPPOSITIO TERMINI

Латинские философские термины

supposition of the term - предположение, предпосылка понятия; включает то, что утверждает термин, его собственные характеристики и функции в высказывании.Латинск

SUSCEPTIO

Латинские философские термины

a taking on, susception, assumption - восприятие, принятие, присвоение, допущение; в отношении внешних случайностей субстанция является принимающей, допускающей.

SUSCIPERE

Латинские философские термины

to assume, to take on - допускать, принимать.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

SYLLOGISMUS

Латинские философские термины

syllogism - умозаключение, силлогизм; определенный Аристотелем (Top.1, 100 b, 25-27): "Умозаключение - есть речь (дискурс), в которой если нечто предположено, то

SYNCATEGOREMA, SINCATHEGREUMA

Латинские философские термины

syncategorematic term - синкатегорематический термин; тот, который соединяется с другим термином в именительном падеже, как например, "Эта книга Джона". А также

DIFFINITIO SUBSTANTIALIS

Латинские философские термины

substantial definition - субстанциальное определение.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

PROPOSITIO PER SE NOTA

Латинские философские термины

proposition known through itself - суждение, знаемое из него самого; то, с чем соглашается интеллект исходя из понимания самих терминов, первый принцип и аксиома

RATIO SEMINALIS

Латинские философские термины

seminal reason - активные силы природы, разумные основания, заложенные Богом в начале, из которых происходят вещи мира в соответствующее время и при соответствую

ULERYTHEMA SYCOSIFORME

Словарь медицинских терминов

ulerythema sycosiforme — см. Сикоз люпоидный.

VERITAS SIGNIFICATIONIS

Латинские философские термины

truth of signification - истина значения; сравн. VERITAS.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

Время запроса ( 0.751191014 сек)
T: 0.755394125 M: 1 D: 0