Найдено 200+ «S»

SAMOLOT

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m літак ~ myśliwski винищувач ~ odrzutowy реактивний літак ~ pasażerski пасажирський літак ~ bombardujący (bombowiec) бомбардувальник

SAMOPAS

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

самопас, самопаски, самопасом (без догляду)

SAMORODNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. саморі(о)дний samorodne złoto саморідне золото 2. саморідний, оригінальний (про талант)

SAMORZUTNY2

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. мимовільний 2. спонтанний (викликаний внутрішнім імпульсом)

SAMORZĄD

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m самоврядування, самоуправління ~ miejski міське (комунальне) самоуправління

SAMOTNOŚĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ści ż самотність, самггність, самота, самотина

SAPAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-pic, -pięsz сопіти ---- dok. sapnąć -nę, -niesz засопіти

SARMACKI

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. сарматський 2. старошляхетський (в давній Польщі)

SCHODY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-dów lmn сходи ~ ruchome ескалатор ~ kręcone ґвинтові (кручені) сходи wchodzić po schodach na górę підніматися (підійматися) по сходах (сходами) нагору

SEKRET

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m секрет zwierzać się komuś z sekretu (zawierzać komuś ~) довіряти комусь секрет

SEKRETARKA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-i ż секретар (про жінку); секретарка automatyczna ~ автоматичний секретар, автовідповідач

SEKRETARZ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a m секретар ~ stanu державний секретар (також міністр закордонних справ в уряді США)

SEKTOR

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a m сектор ~ państwowy державний сектор ~ spółdzielczy кооперативний сектор

SEKUNDOWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-duję, -dujesz 1. бути чиїмсь секундантом 2. помагати (комусь); вторувати, вторити (комусь - в музиці)

SKAZYWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-żuję, -żujesz 1. засуджувати, осуджувати 2. прирікати ---- dok. skazać -ażę, -ażesz 1. засудити, осудити 2. приректи

AFISZOWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-szuję się, -szujesz się афішуватися, виставляти напоказ

ANGAŻOWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-żuję się, -żujesz się 1. найматися 2. втятуватися; вплутуватися

BAWIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-wię się, -wisz się гуляти, гратися; забавлятися, розважатися

BOCZYĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-czę się, -czysz się цуратися, бочитися, триматися осторонь

BURZYĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-rzę się, -rzysz się хвилюватися; бунтуватися; шумувати

CHOWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się 1. ховатися 2. рости, жити, виховуватися

CHRONIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-nic się, -nisz się ховатися, стерегтися ~ przed burzą ховатися від бурі

CHWIAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

chwieję się, chwiejesz się колихатися, хитатися; вагатися

CHYLIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-lę się, -lisz się хилитися, клонитися; схилятися słońce chyli się ku zachodowi сонце схиляється на захід

COFAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się подаватися назад, відступати; задкувати ---- dok. cofnąć się -nę się, -niesz się податися назад, відступити; позадкувати

CZUBIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-bię się, -bisz się чубитися, тягатися за чуби kto się lubi, ten się czubi хто кого любить, той того чубить

CZUĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

czuję się, czujesz się почувати себе ~ dobrze (źle, kiepsko) добре (погано) себе почувати jak się pan (pani) czuje? як ви себе почуваєте?

DOBIERAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ram się, -rasz się добиратися; добуватися ---- dok. dobrać się -biorę się, -bierzesz się добратися; зійтися; добутися

DOGADYWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-duję się, -dujesz się договорюватися, домовлятися ---- dok. dogadać się -am się, -asz się договоритися, домовитися

DOGRZEBYWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-buję się, -bujesz się ритися, докопуватися ---- dok. dogrzebać się -bię się, -biesz się доритися, докопатися

DOKTORYZOWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-zuję się, -żujesz się захищати докторську дисертацію; отримувати докторський (кандидатський) ступінь

DOMYŚLAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się догадуватися ---- dok. domyślić się -lę się, -lisz się догадатися

DOPALAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się догоряти ---- dok. dopalić się -lę się, -lisz się догоріти

DOPATRYWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-uję się, -ujesz się добачати, вбачати ---- dok. dopatrzyć się -trze się, -trzysz się добачити, вбачити

DOPOMINAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się домагатися ---- dok. dopomnieć się -nę się, -nisz się поставити вимогу

DOPRASZAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się допрошуватися ---- dok. doprosić się -oszę się, -osisz się допроситися

DOPYTYWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-tuję się, -tujesz się допитуватися ---- dok. dopytać się -am się, -asz się допитатися

DORABIAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się дороблюватися; наживатися ---- dok. dorobić się -bię się, -bisz się доробитися; нажитися

DOSTAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-tanę się, -taniesz się попасти; добратися ~ do niewoli попасти в полон

DOWIADYWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-duję się, -dujesz się дізнаватися, довідуватися ---- dok. dowiedzieć się -wiem się, -wiesz się дізнатися, довідатися

DŁUŻYĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

(tylko w 3 osobie) тягнутися (тягтися) без кінця podróż dłużyła się подорож тяглася без кінця

DŹWIGNĄĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-nę się, -niesz się піднятися, підвестися; піднестися, відродитися

GAPIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-pię się, -pisz się ловити ґав, витрішки продавати (купувати)

GIMNASTYKOWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-kuję się, -kujesz się займатися гімнастикою, робити зарядку; гімнастикуватися

GRYŹĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-yzę się, -yziesz się гризтися; кусатися; турбуватися

INFORMOWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-muję się, -mujesz się інформуватися; брати довідку

KURCZYĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-czę się, -czysz się корчитися; скорочуватися (про прибутки); збігатися (про тканину); осідати

MELDOWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-duję się, -dujesz się прописуватися; зголошуватися

MIENIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-nię się, -nisz się мінитися, переливатися, грати (кольорами) mieni się w oczach рябить в очах

NAJADAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się наїдатися ---- dok. najeść się -jem się, -jesz się наїстися

NAMYŚLAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się роздумувати; обдумувати, розмірковувати ---- dok. namyślić się -lę się, -lisz się подумати, поміркувати; надуматися

NARADZAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się радитися; ---- dok. naradzić się -dzę się, -dzisz się порадитися

NASUWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się насуватися; виникати ---- dok. nasunąć się -nę się, -niesz się насунутися; виникнути

OBCHODZIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-dzę się, -dzisz się 1. обходитися 2. поводитися; zob. «obejść się»

OBEJŚĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-jdę się, -jdziesz się обійтися, повестися; задовольнитися; zob. «obchodzić się»

OBRACAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się 1. обертатися 2. бувати ---- dok. obrócić się -cę się, -cisz się обернутися

OBUDZIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-dzę się, -dzisz się проснутися; пробудитися; прокинутися

OBURZAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się обурюватися ---- dok. oburzyć się -rzę się, -rzysz się обуритися

OBŻERAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się обжиратися ---- dok. obeżreć się -rę się, -resz się обжертися

ODBYWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

(tylko 3. osoba) відбуватися ---- dok. odbyć się (tylko 3. osoba) відбутися

ODEZWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-wę się, -wiesz się обізватися; заговорити; zob. «odzywać się»

ODNOSIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-oszę się, -osisz się ставитися to się nie odnosi do ciebie це тебе не стосується (це до тебе не відносить(ся)

ODRADZAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się відроджуватися ---- dok. odrodzić się -dzę się, -dzisz się відродитися

ODZYWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się відзиватися, відкликатися; zob. «odezwać się»

OPALAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się загоряти ---- dok. opalić się -lę się, -lisz się загоріти opalony загорілий, засмаглий

OPANOWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-nuję się, -nujesz się оволодіти собою, стриматися

OPIEKOWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-kuję się, -kujesz się опікуватися, піклуватися, дбати

OPIERAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się спиратися, ґрунтуватися opierać się na czymś спиратися на чомусь ~ o coś спиратися об щось; zob. «oprzeć się»

OPRZEĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

oprę się, oprzesz się спертися, опертися ~ na... спертися на... zob. «opierać się»

OPUSZCZAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się 1. спускатися, опускатися 2. занедбуватися, опускатися ---- dok. opuścić się -uszczę się, -uścisz się 1. спуститися, опуститися 2. занед

OPŁACAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się окупатися ---- dok. opłacić się -cę się, -cisz się окупитися to się nie opłaca це не варте заходів

OŚWIADCZAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się просити руки ---- dok. oświadczyć się -czę się, -czysz się попросити руки; признатися в коханні; освідчитися

PALIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-lę się, -lisz się горіти ~ do roboty рватися до праці

POBIERAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się побиратися, женитися, одружуватися, вінчатися ---- dok. pobrać się -biorę się, -bierzesz się побратися, оженитися, одружитися, повінчатися

PODDAWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-daję się, -dajesz się піддаватися, підкорятися ---- dok. poddać się -am się, -asz się піддатися, підкоритися

PODEJMOWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-muję się, -mujesz się братися; брати на себе ---- dok. podjąć się -dejmę się, -dejmiesz się взятися, взяти на себе

POKAZYWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-żuję się, -żujesz się показуватися, появлятися, з'являтися ---- dok. pokazać się -każę się, -każesz się показатися, появитися, з'явитися

POLEPSZAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się кращати, поліпшуватися ---- dok. polepszyć się -szę się, -szysz się покращати; поліпшитися

PRZEBIERAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się переодягатися ---- dok. przebrać się -biorę się, -bierzesz się переодягтися

PRZEBIJAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się пробиватися; продиратися ---- dok. przebić się -iję się, -ijesz się пробитися; продертися

SAINTVENANTOVA ROVNICE

Чешско-русский словарь

• уравнение совместности

SAJANSKÉ HLINÍKÁRNY

Чешско-русский словарь

• Саянского алюминиевого завода• Саянского алюминия

SAMARSKÁ OBLASTNÍ SPRÁVA

Чешско-русский словарь

• Самарское областное управление

SAV

Чешско-русский словарь

• САН• Словацкая академия наук

SAZKA

Чешско-русский словарь

• почтовый спортивный тотализатор

SBČ

Чешско-русский словарь

• Чехословацкий государственный банк

SEATO

Чешско-русский словарь

• организация договора Юго-Восточной Азии• СЕАТО

SFRJ

Чешско-русский словарь

• Социалистическая Федеративная Республика Югославия• СФРЮ

SHV

Чешско-русский словарь

• Государственное музыкальное издательство

SK

Чешско-русский словарь

• спортивный клуб

SN

Чешско-русский словарь

• Объединенные нации

SNB

Чешско-русский словарь

• корпус национальной безопасности

SNP

Чешско-русский словарь

• Словацкое национальное восстание

SNR

Чешско-русский словарь

• Словацкий национальный совет

SNTL

Чешско-русский словарь

• Государственное издательство технической литературы

SOF

Чешско-русский словарь

• Всемирная федерация профсоюзов• ВФП

SOS

Чешско-русский словарь

• международный сигнал бедствия

SPB

Чешско-русский словарь

• Союз борцов против фашизма

SPK

Чешско-русский словарь

• Государственная плановая комиссия

SPN

Чешско-русский словарь

• Государственное педагогическое издательство

SPŠ

Чешско-русский словарь

• средняя профессионально-техническая школа

SR

Чешско-русский словарь

• Словацкой Республики• Словацкую Республику

SRM

Чешско-русский словарь

• Всемирный Совет Мира• ВСМ

SRPŠ

Чешско-русский словарь

• комитет родителей и друзей школы

SSSR

Чешско-русский словарь

• Союз Советских Социалистических Республик• СССР

SVOM

Чешско-русский словарь

• Всемирный комитет сторонников мира

SWIFT

Чешско-русский словарь

• Международная система банков.телеко

A HÁJIT SVÉ ZÁJMY

Чешско-русский словарь

• и защищать свои интересы

A IMUNNÍ SYSTÉM ČLOVĚKA

Чешско-русский словарь

• и иммунную системы человека.

A JEDNOKANÁLOVÉHO SYSTÉMU PRODEJE

Чешско-русский словарь

• и одноканальной системы сбыта

A JEHO PŘÍČINY SE ZJIŠŤUJÍ

Чешско-русский словарь

• и его причины устанавливаются

A JINÝM LODNÍM ÚDERNÝM SESKUPENÍM

Чешско-русский словарь

• и любым ударным корабельным группам

A JINÝMI STÁTNÍMI KONTROLNÍMI ORGÁNY

Чешско-русский словарь

• и другими государственными надзирающими органами

A JSOU NA CENTRÁLNÍCH SKLADECH VRCHNÍHO VELITELSTVÍ

Чешско-русский словарь

• и находятся на центральных складах главка

A JSOU SPOKOJENY S VYKONANOU PRÁCÍ

Чешско-русский словарь

• и удовлетворены проделанной работой

A JSOU ÚZCE SPOJENY

Чешско-русский словарь

• и тесно переплетаются

A KDYŽ SE TO DEFINITIVNĚ STANE

Чешско-русский словарь

• и когда это окончательно произойдет

A KUPODIVU SE LIŠIL

Чешско-русский словарь

• и отличался на редкость

HIRTOVA SPOJKA

Чешско-русский словарь

• глухая муфта с лобовым зацеплением• глухая муфта с торцовым зацеплением• муфта с лобовым зацеплением• муфта с торцовым зацеплением

HLAVNÍ SPRÁVA CIVILNÍ OBRANY

Чешско-русский словарь

• Главное управление по делам гражданской обороны

HLAVNÍ SPRÁVY

Чешско-русский словарь

• главного управления

IZRAELCI SE KLONÍ K PŘIZVÁNÍ

Чешско-русский словарь

• израильтяне склоняются к привлечению

JACQUARDŮV STAV

Чешско-русский словарь

• жаккардовый ткацкий станок

JEDNOTNÝ SYSTÉM ELEKTRONICKÝCH POČÍTAČŮ

Чешско-русский словарь

• Единая система электронно-вычислительных машин (ЕС ЭВМ)• ЕС ЭВМ

KENDALLŮV KOEFICIENT SHODY

Чешско-русский словарь

• корреляция конкордации Кендаля

KONTROLNÍ A REVIZNÍ SPRÁVOU

Чешско-русский словарь

• Контрольно — ревизионным управлением

KOŠTUNICA SE ZDRŽEL ROZHOVORŮ

Чешско-русский словарь

• Коштуница воздержался от общения

KUZBASKÉ PALIVOVÉ SPOLEČNOSTI

Чешско-русский словарь

• Кузбасской топливной компании

LEBLANCOVA SODA

Чешско-русский словарь

• лебланковская сода

LINDEMANNOVO SKLO

Чешско-русский словарь

• литиево-бериллиевое стекло• стекло Линдемана

LYMANOVA SÉRIE

Чешско-русский словарь

• лайменовская область• серия Лаймена

MAXWELLOVABOLTZMANNOVA STATISTIKA

Чешско-русский словарь

• статистика Максвелла-Больцмана

MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ

Чешско-русский словарь

• Международная ассоциация развития (МАП)

MEZINÁRODNÍHO STŘEDISKA EPIDEMIE ZVÍŘAT

Чешско-русский словарь

• международного эпизоотического бюро

MEZINÁRODNÍHO SVAZU STROJÍRENSTVÍ

Чешско-русский словарь

• Международного союза машиностроения

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE

Чешско-русский словарь

• министерство труда и социального развития

MOHSOVÁ STUPNICE

Чешско-русский словарь

• шкала твердости по Моосу

MOOREOVO SVĚTLO

Чешско-русский словарь

• лампа Мура• лампа Нура• свет Мура

MOSKEVSKÁ STÁTNÍ LOMONOSOVOVA UNIVERSITA

Чешско-русский словарь

• МГУ им. Ломоносова• Московский государственный университет имени Ломоносова

MOSKVA SIGNALIZUJE VILNIUSU

Чешско-русский словарь

• Москва сигнализирует Вильнюсу

MOSKVA ZÍSKÁ SILNOU PÁKU

Чешско-русский словарь

• Москва получит мощный рычаг

MUNSELLOVA SYTOST

Чешско-русский словарь

• цветонасыщенность• чистота цвета по Манселлу

NC STROJ

Чешско-русский словарь

• станок с цифровым программным управ

NEJVYŠŠÍHO ARBITRÁŽNÍHO SOUDU

Чешско-русский словарь

• Высшего арбитражного суда

NF STUPEŇ

Чешско-русский словарь

• низкочастотный каскад

NOTO — OBCHODNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY

Чешско-русский словарь

• Национальная организация технического обслуживания (НОТО)• НОТО

NĚMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA

Чешско-русский словарь

• Федеративная Республика Германии• ФРГ

NĚMECKÉ SPOLKOVÉ REPUBLIKY

Чешско-русский словарь

• Федеративной Республики Германия

OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

Чешско-русский словарь

• гражданской демократической партией

ODVOLÁVÁME SE NA VÁŠ DOPIS ...

Чешско-русский словарь

• Ссылаясь на Ваше письмо ...

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

Чешско-русский словарь

• ООН• организация Объединенных Наций• организация объединенных наций

ORGANIZACE VARŠAVSKÉ SMLOUVY

Чешско-русский словарь

• ОВД• организации Варшавского договора• Организация Варшавского договора

OWENSŮV LAHVOVÝ STROJ

Чешско-русский словарь

• вакуумная карусельная машина типа Оуэнса• вакуумная машина типа Оуэнса

OZ S KONTROLOU NAPĚTÍ

Чешско-русский словарь

• АПВ с контролем отсутствия напряжения

OZ S KONTROLOU SYNCHRONIZMU

Чешско-русский словарь

• АПВ с проверкой синхронизма

PALESTINCI UŽ SLÍBILI

Чешско-русский словарь

• палестинцы уже пообещали

PATRIARCHY SRBSKÉHO PAVLA

Чешско-русский словарь

• Патриарха Сербского Павла

POBŘEŽÍ SLONOVINY

Чешско-русский словарь

• Берег Слоновой Кости

PREZIDENTA SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE

Чешско-русский словарь

• Президента Союзной Республики Югославии

RADĚ FEDERACE A STÁTNÍ DUMĚ

Чешско-русский словарь

• в Совет Федерации и Госдуму

RADĚ STÁTNÍ DUMY

Чешско-русский словарь

• в Совет Государственной Думы

RAMANŮV ROZPTYL STIMULOVANÝ

Чешско-русский словарь

• ВКР• вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР)

RATEAUŮV STUPEŇ

Чешско-русский словарь

• ступень равного давления

REFERÁT VNĚJŠÍCH CÍRKEVNÍCH STYKŮ

Чешско-русский словарь

• Отдел внешних церковных связей

RUSKO BUDE MUSET SI ZVYKAT

Чешско-русский словарь

• России придется свыкаться

RUSKO SE NEBUDE MOCI OBEJÍT

Чешско-русский словарь

• Россия не сможет обойтись

RUSKO STALO ČLENEM CELOSVĚTOVÉ ORGANIZACE

Чешско-русский словарь

• Россия стала членом Всемирной организации

RUSKO VE STŘEDU VYPLATÍ

Чешско-русский словарь

• Россия в среду выплатит

RUSKÁ AGENTURA PRO SYSTÉMY ŘÍZENÍ

Чешско-русский словарь

• Российское Агентство по Системам Управления

RUSKÉ A SRBSKÉ PRAVOSLAVNÉ CÍRKVI

Чешско-русский словарь

• Русской и Сербской Православных Церквей

RUSKÝ SVAZ PRŮMYSLNÍKŮ

Чешско-русский словарь

• российский союз промышленников

Время запроса ( 0.370141388 сек)
T: 0.380554439 M: 1 D: 0