Найдено 200+ «T»

TAFLA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-i ż 1. плита ~ szkła лист скла 2. гладь (води)

TAJAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ję, -jesz танути, розтавати na dworze taje надворі тане (розтає)

TAJEMNICA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż таємниця; секрет dochować tajemnicy зберегти таємницю

TAKSÓWKA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-i і таксі палп sprowadzić taksówkę викликати таксі

TAKT

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m такт do taktu в такт człowiek pełen taktu (bez taktu) тактовна людина, людина з тактом (без такту)

TALERZ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a m 1. тарілка głęboki (płytki) ~ глибока (мілка) тарілка 2. диск

TAM

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. там tu i ~ тут і там 2. туди ~ i z powrotem туди і назад

TAMOWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-muję, -mujesz спиняти, гальмувати, затримувати ~ krew спиняти кров

TANKOWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-kuję, -kujesz заправляти(ся) пальним (паливом)

TARCZA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż 1. щит 2. диск; круг ~ księżyca диск місяця 3. мішень ~ zegara циферблат ~ szlifierska шліфувальний круг ~ hamulcowa гальмова шайба

TARTAK

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m тартак, лісопильня, лісопильний завод

TARŁO

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n терло, нерест (викидання рибою ікри та запліднювання її)

TOPIĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-pię, -pisz 1. топити(ся), заливати(ся) 2. топити(ся), плавити(ся)

TOR

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m 1. колія ~ kolejowy залізнична колія 2. доріжка, трек 3. траєкторія sprowadzić rozmowę na inne tory повернути розмову на іншу тему

TORBA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż торба ~ podróżna саквояж pójść z torbami піти з торбами, піти на жебри

TRAFIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-fiam, -flasz попадати; влучати ~ się траплятися ---- dok. trafić -fię, -fisz попасти, влучити ~ w sedno влучити (попасти) в суть справи trafił jak kulą w

TRAFNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

влучний ~ strzał влучний постріл trafna uwaga правильне зауваження

TRAKT

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m 1. тракт, шлях 2. хід w trakcie rozmowy під час розмови

TRAKTOWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-tuję, -tujesz 1. ставитися, поводитися 2. трактувати ~ z góry ставитися звисока (гордовито, зневажливо)

TRAWIĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-wię, -wisz 1. травити (їжу) 2. травити (метал) 3. роз'їдати

TROP

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m 1. слід zbić z tropu збити з пантелику; збентежити 2. троп (у поетиці)

TROSKA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-i ż 1. піклування, дбання, клопотання 2. турбота (журба)

TRUD

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m зусилля; праця bez trudu без великих зусинь z (wielkim) trudem насилу

TRUDNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

важкий, трудний trudne pytanie важке (трудне) питання ~ człowiek важка людина

TRUP

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a m труп położyć trupem покласти трупом, убити

TRWAŁY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

сталий; тривалий; міцний (тривкий) trwała budowla міцна (тривка) споруда ~ związek стійка сполука trwała ondulacja перманентна завивка zrobić trwałą pot. зро

TRYB

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m 1. порядок; спосіб ~ życia спосіб життя 2. спосіб (дієслова) ~ oznajmujący (rozkazujący, warunkowy) дійсний (наказовий, умовний) спосіб

TRZASKAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. грюкати (чимсь) ~ drzwiami грюкати дверима 2. ляскати (батогом, пальцями) 3. бити, ударяти, вдаряти (про грім) 4. тріскати(ся), лопати(ся) ---

TRZON

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m 1. пеньок (гриба) 2. стержень, штанга 3. стрижень, ядро

TRĄBA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż 1. труба 2. хобот (у слона) ~ powietrzna смерч

TUMULT

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m сум'яття, метушня, заколот; шум, галас, ґвалт, буча

TWORZYWO

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n матеріал; речовина tworzywa sztuczne пластмаса

TWÓRCZOŚĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-ści ż творчість ~ literacka літературна творчість

TYCZKA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-i ż жердина, тичка skok o tyczce стрибок з жердиною (з тичкою)

TYDZIEŃ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

tygodnia m тиждень za ~ через (за) тиждень ~ temu тиждень тому w tym tygodniu цього тижня w przyszłym tygodniu наступного тижня w ubiegłym tygodniu минулог

TYFUS

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m тиф ~ brzuszny (plamisty) черевний (висипний) тиф

TYKAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. бути на «ти», тикати 2. цокати (про годинник)

TYLE1

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

стільки dwa razy ~, drugie ~ удвоє (ще раз) стільки ~ razy стільки раз (разів)

TYLE2

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

стільки tyle zwierząt стільки тварин tylu studentów стільки студентів

TYLNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

задній tylne drzwi задні двері tylne łapy задні лапи

TYŁ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m 1. зад; затилля (будинку) ~ statku корма w tyłe позаду z tyłu ззаду ~ głowy потилиця 2. tyły тил na tyłach armii в тилу армії

TĘGI

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. дебелий; повний 2. сильний, міцний, крігасий ~ mróz сильний (лютий, цупкий) мороз tęga głowa здібна голова tęga kobieta дебела (повна) жінка

TŁUMACZYĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-czę, -czysz 1. перекладати 2. пояснювати; тлумачити

TŁUMACZYĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-czę się, -czysz się виправдовуватися, тлумачитися

TA

Шведско-русский словарь

Брать, взять, касаться

TA DET LUGNT!

Шведско-русский словарь

Не волнуйся!, не беспокойся!

TA MED SIG

Шведско-русский словарь

Захватить с собой, приносить

TA PÅ SIG

Шведско-русский словарь

Надеть, одевать, надевать

TA UPP

Шведско-русский словарь

Поднимать, открыть, собрать

TACK

Шведско-русский словарь

Благодарность, спасибо, пожалуйста

TACK SKA DU HA

Шведско-русский словарь

Премного благодарю, возблагодарится вам /досл./

TACKSÄGELSE

Шведско-русский словарь

Выражение благодарности, объявление о смерти

TADEL

Шведско-русский словарь

Порицание, упрек, укор

TAG

Шведско-русский словарь

Схватывание, хватание, захват, удар

TAG I

Шведско-русский словарь

Схватывание, хватание, захват

TAGA

Шведско-русский словарь

Брать, взять, касаться

TAGEN

Шведско-русский словарь

Очарованный, захваченный

TAGG

Шведско-русский словарь

Шип, колючка, игла, зазубрина, зубец

TAK

Шведско-русский словарь

Крыша, кровля, потолок, верх /автомашины/

TAKT

Шведско-русский словарь

Такт, тактичность

TAL

Шведско-русский словарь

Речь, разговор, число, цифра

TALA OM

Шведско-русский словарь

Рассказать, подсказать

TALMAN

Шведско-русский словарь

Председатель палаты /в парламенте/, представитель

TAM

Шведско-русский словарь

Ручной, прирученный, смирный, покорный

TANKA

Шведско-русский словарь

Заправлять горючим, принимать горючее

TANKE

Шведско-русский словарь

Мысль, идея, мнение

TANT

Шведско-русский словарь

Тетка, тетушка, тетя, пожилая женщина, старушка

TAPP

Шведско-русский словарь

Пучок /сена/, клок /шерсти/

TAPPA

Шведско-русский словарь

Ронять, терять, разливать по бутылкам

TAPPA UR

Шведско-русский словарь

Выкачивать жидкость, осушать полость /мед./

TAPPER

Шведско-русский словарь

Храбрый, отважный, смелый

TAPPERHET

Шведско-русский словарь

Храбрость, отвага, смелость

TARVLIG

Шведско-русский словарь

Простой, скудный, подлый /о поступке/

TAVLA

Шведско-русский словарь

Картина, изображение, щит, панель, доска

TAX

Шведско-русский словарь

Такса /порода собаки/

TAXA

Шведско-русский словарь

Такса, расценка, цена

TAXERA

Шведско-русский словарь

Таксировать, оценивать, устанавливать размер налога

TAXERING

Шведско-русский словарь

Таксация, установление налога

TECKEN

Шведско-русский словарь

Знак, признак, сигнал

TELEFONKATALOG

Шведско-русский словарь

Телефонная книга, список абонентовтелефонный справочник

TELNING

Шведско-русский словарь

Отросток, отпрыск, потомок

TENTAMEN

Шведско-русский словарь

Зачет, контрольное испытание

TERMIN

Шведско-русский словарь

Срок, учебное полугодие, семестр, сессия

TEXTA

Шведско-русский словарь

Писать крупными буквами, четко произносить

TEXTNING

Шведско-русский словарь

Увлекательный, захватывающий /рассказ/

TIA

Шведско-русский словарь

Десятка, банкнота 10 крон

TID

Шведско-русский словарь

Время, пора, период

TIDNING

Шведско-русский словарь

Газета, периодическое издание

TIDSKRIFT

Шведско-русский словарь

Журнал, периодическое издание, ведомости

TIGGA

Шведско-русский словарь

Просить милостыню, нищенствовать, попрошайничать

TILL

Шведско-русский словарь

К, до, в, еще, до тех пор

TILL YTTERMERA VISSO

Шведско-русский словарь

Для большей убедительности

TILLADE

Шведско-русский словарь

Прибавленный, добавленный

TILLBAKA

Шведско-русский словарь

Назад, обратно, сдача

TILLBEDJA

Шведско-русский словарь

Поклоняться, преклоняться, обожать

TILLBEDJAN

Шведско-русский словарь

Поклонение, обожание

TILLBÖRLIG

Шведско-русский словарь

Надлежащий, подобающий

TILLDRAGA

Шведско-русский словарь

Притягивать, привлекать

TILLDRAGANDE

Шведско-русский словарь

Притягательный, привлекательный

TILLDRAGELSE

Шведско-русский словарь

Происшествие, событие, случай

TILLERKÄNNA

Шведско-русский словарь

Присудить, наделять, давать

TILLFOGA

Шведско-русский словарь

Причинять, прибавлять, добавлять

TILLFÅNGATA

Шведско-русский словарь

Взять в плен, поймать

TILLGJORD

Шведско-русский словарь

Притворный, манерный, жеманный

TILLGRIPA

Шведско-русский словарь

Похищать, прибегать /к чему-либо/

TILLGÅNG

Шведско-русский словарь

Доступ, запас, средство, ресурс

TILLIKA

Шведско-русский словарь

Вместе с тем, притом

TILLKÄNNAGE

Шведско-русский словарь

Объявлять, оповещать

TILLRÄKNELIG

Шведско-русский словарь

В здравом уме, вменяемый

TILLS

Шведско-русский словарь

Пока, пока не, до тех пор пока

TILLSTÅ

Шведско-русский словарь

Признавать, признаваться, сознаваться

TILLSTÅND

Шведско-русский словарь

Состояние, положение, разрешение

TILLSÄGA

Шведско-русский словарь

Приказывать, указывать

TILLSÄTTA

Шведско-русский словарь

Добавлять, прибавлять, назначать /на должность/

TILLTAGA

Шведско-русский словарь

Прибавлять /в весе/, увеличиваться

TILLTRÄDE

Шведско-русский словарь

Доступ, вход, вступление в права

TILLVERKA

Шведско-русский словарь

Изготовлять, производить

TILLVERKNING

Шведско-русский словарь

Изготовление, производство

BELÖPA SIG TILL

Шведско-русский словарь

Составлять, исчисляться, достигать /о сумме и числе/

FRÅN URMINNES TIDER

Шведско-русский словарь

Испокон веков, с незапамятный времен

FÅ TAG I

Шведско-русский словарь

Поймать, схватить, раздобыть

FÖRR I TIDEN

Шведско-русский словарь

Раньше, в прежнее время

GÖRA TOALETT

Шведско-русский словарь

Одеваться, наряжаться

LEKA TAFATT

Шведско-русский словарь

Играть в пятнашки, в салки

LIDA /OM TID/

Шведско-русский словарь

Протекать, проходить

OM NÅGON TIMME

Шведско-русский словарь

Где-то через час, примерно через час

PUFFA TILL

Шведско-русский словарь

Толкать, рекламировать

SÄGA TILL

Шведско-русский словарь

Предупреждать, обращаться, взывать, подсказать

Время запроса ( 0.424779905 сек)
T: 0.431938107 M: 1 D: 0