Найдено 200+ «U»

U

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. у, в ~ mnie у (в) мене byłem ~ lekarza я був у лікаря 2. при, коло, побіч, біля (поблизу чого) ~ źródeł коло (біля) джерел ~ drzwi біля дверей miecz ~ b

UAKTYWNIAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz ---- dok. uaktywnić (się) -nię, -nisz активізувати(ся) (недоконаний і доконаний вид)

UBEZPIECZENIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n страхування ~ społeczne соціальне страхування

UBIEGŁY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

минулий w ubiegłym roku минулого року, торік w ubiegłym miesiącu (tygodniu) минулого місяця (тижня)

UBLIŻAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz ображати (кого) ---- dok. ubliżyć -żę, -żysz образити (кого)

UCHO2

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a (lmn ucha) 1. ухо, ушко, вухо, вушко 2. ручка ~ dzbana вухо (ручка) дзбана

UCHODZIĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-dzę, -dzisz 1. утікати, втікати 2. проходити; минати ~ płazem проходити безкарно ~ za kogoś (za coś) здаватися, вважатися ким (чим); zob. «ujść»

UCHWAŁA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż ухвала, рішення; резолюція; постанова podjąć uchwałę прийняти постанову na mocy uchwały на основі постанови

UCHYLAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. відкривати (трохи); ухиляти 2. відхиляти; скасовувати ---- dok. uchylić -lę, -lisz 1. відкрити (трохи); ухилити ~ przyłbicy підняти (трохи) з

UCIEKAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz тікати; минати ---- dok. uciec ucieknę, uciekniesz утекти; минути

UCIEMIĘŻAC

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz гнобити, пригноблювати; гнітити, пригнічувати; утискати, утискувати ---- dok. uciemiężyć -żę, -żysz пригнобити; пригнітити; утиснути

UDAWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-daję, -dajesz удавати; прикидатися ---- dok. udać -am, -asz удати; прикинутися

UDAWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-daję się, -dajesz się 1. удаватися 2. іти, відправлятися ---- dok. udać się -am się, -asz się 1. удатися 2. піти, відправитися

UDERZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. ударяти 2. вражати; дивувати ---- dok. uderzyć -rzę, -rzysz 1. ударити 2. вразити; здивувати

UDOSKONALAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz удосконалювати(ся) ---- dok. udoskonalić (się) -lę, -lisz удосконалити(ся)

UDOSTĘPNIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz робити приступним (доступним) ---- dok. udostępnić -nię, -nisz зробити приступним (доступним)

UDOWADNIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz доводити; доказувати ---- dok. udowodnić -nię, -nisz довести; доказати

UDZIAŁ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m 1. участь 2. пай (вклад спільника до капіталу підприємства, спілки тощо)

UDZIELAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz давати; надавати ~ pomocy давати допомогу ~ informacji повідомляти ---- dok. udzielić -lę, -hsz дати; надати

UJARZMIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz уярмлювати; поневолювати ---- dok. ujarzmić -mię, -misz уярмити; поневолити

UJEMNY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

негативний; від'ємний (в математиці) liczby ujemne від'ємні числа

UJĄĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

ujmę się, ujmiesz się 1. взятися, схопитися 2. заступитися (за когось)

UJĘCIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n 1. взяття; схоплення 2. привернення, прихилення 3. підхід 4. зменшення

UJŚCIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n 1. втеча (дія); витік, уплив (рідини) 2. гирло (ріки), устя 3. отвір (посудини)

UJŚĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

ujdę, ujdziesz уйти, утекти ~ dwa kilometry пройти два кілометри ~ niebezpieczeństwu уникнути небезпеки ~ z życiem врятувати життя ujdzie нічого собі

UKAZYWAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-żuję, -żujesz показувати(ся); з'являтися ---- dok. ukazać (się) ukażę, ukażesz показати(ся); з'явитися

UKRAIŃSKI

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

український język ~ українська мова po ukraińsku по-українськи rozmawiać po ukraińsku розмовляти українською мовою

UKŁADAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się 1. укладатися; лягати 2. складатися 3. домовлятися

UKŁUĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-łuję, -łujesz 1. уколоти(ся) 2. ужалити, укусити (про комах)

ULEGAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. коритися, підкорятися; скорятися 2. піддаватися (намовам) 3. зазнавати ~ zmianom зазнавати змін ---- dok. ulec ulegnę, ulegniesz 1. підкорит

ULEPSZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz поліішгувати ---- dok. ulepszyć -szę, -szysz поліпшити

ULGA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-i ż 1. полегшення 2. пільга (спеціальний привілей)

ULGOWY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

пільговий bilet ~ пільговий квиток taryfa ulgowa пільговий тариф

ULICZKA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-i ż вуличка, провулок ślepa ~ глухий кут, тупик

ULITOWAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-tuję się, -tujesz się змилуватися, змилосердитися (над ким, над чим); зглянутися (на кого, на що)

UMACNIAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz укріплювати(ся), укріпляти(ся); зміцнювати(ся) ---- dok. umocnić (się) -nię, -nisz укріпити(ся); зміцнити(ся)

UMIESZCZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. приміщати, поміщати 2. вміщати, вміщувати (в друку) ---- dok. umieścić umieszczę, umieścisz 1. примістити, помістити 2. вмістити (в друку) ~

UMILAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz робити приємним; веселити, увеселяти, звеселяти ---- dok. umilić -lę, -lisz зробити приємним; увеселити, звеселити

UMOŻLIWIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz робити можливим; давати можливість (змогу) ---- dok. umożliwić -wic, -wisz зробити можливим; дати можливість (змогу)

UMYKAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz тікати, утікати ---- dok. umknąć -nę, -niesz утекти

UMYSŁOWY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

розумовий praca umysłowa розумова (інтелектуальна) праця życie umysłowe інтелектуальне життя choroba umysłowa психічна хвороба; психоз

UNIEMOŻLIWIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz робити неможливим ---- dok. uniemożliwić -wic, -wisz зробити неможливим

UNIESIENIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n 1. захоплення, захват 2. порив (гніву, обурення тощо)

UNIEWAŻNIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz касувати, скасовувати; розривати (умову); анулювати, оголошувати недійсним (документ) ---- dok. unieważnić -nic, -nisz скасувати; розірвати (умову)

UNIEWAŻNIENIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n анулювання, скасування, оголошення недійсним

UNIEWINNIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz виправдовувати, визнавати невинним ---- dok. uniewinnić -nię, -nisz винравдати, визнати невинним

UNIKAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz уникати ---- dok. uniknąć -nę, -niesz уникнути

UNOSIĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-oszę, -osisz 1. брати (з собою); забирати 2. піднімати; підводити ---- dok. unieść -niosę, -niesiesz 1. взяти (з собою); забрати 2. підняти; підвести

UNOSIĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-oszę się, -osisz się підводитися; підніматися, здійматися (вверх); ширяти (в повітрі) ---- dok. unieść się -niosę się, -niesiesz się підвестися; піднятися,

UNOWOCZEŚNIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz ---- dok. unowocześnić -nię, -nisz модернізувати (недокднаний і доконаний вид)

UOGÓLNIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz узагальнювати ---- dok. uogólnić -nię, -nisz узагальнити

UPADAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz упадати, падати ---- dok. upaść upadnę, upadniesz упасти

UPAŃSTWAWIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz ---- dok. upaństwowić -wic, -wisz націоналізувати (недоконаний і доконаний вид)

UPEWNIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz запевняти, упевняти, упевнювати ---- dok. upewnić -nię, -nisz запевнити, упевнити

UPEWNIAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się упевнятися, упевнюватися ---- dok. upewnić się -nię się -nisz się упевнитися

UPIERAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się упиратися ---- dok. uprzeć się uprę się, uprzesz się упертися

UPIĘKSZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz прикрашати; оздобляти, оздоблювати ---- dok. upiększyć прикрасити; оздобити

UPIĘKSZENIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n 1. прикрашення, оздоблення 2. окраса, прикраса, оздоба (предмет)

UPOKARZAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz принижувати(ся) ---- dok. upokorzyć (się) -rzę, -rzysz принизити(ся)

UPOMINAĆ SIĘ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am się, -asz się вимагати, жадати, ставити вимогу ---- dok. upomnieć się -nę się, -nisz się зажадати, поставити вимогу

UPOMINEK

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-nku m подарунок на спомин (на згадку, на пам'ять), гостинець; сувенір

UPOWAŻNIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz уповноважувати ---- dok. upoważnić -nic, -nisz уповноважити

UPOWSZECHNIAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz розповсюджувати(ся) ---- dok. upowszechnić (się) -nic, -nisz розповсюдити(ся)

UPRAWA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-y ż 1. обробіток ~ ziemi обробіток землі, рільництво 2. вирощування ~ roślin рослинництво 3. культура uprawy zbożowe зернові культури

UPRAWIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz 1. обробляти; вирощувати 2. займатися ~ sport займатися спортом

UPROWADZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz викрадати ---- dok. uprowadzić -dzę, -dzisz викрасти

UPRZEDZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz попереджати, випереджати ---- dok. uprzedzić -dzę, -dzisz попередити, випередити ~ się (do kogo, do czego) мати упередження (до кого, до чого)

UPŁYW

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-u m відплив ~ krwi втрата крові po upływie terminu після закінчення строку

URODZINOWY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

prezent (tort) ~ подарунок (торт) на день народження

URODZINY

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

urodzin lmn день народження obchodzić ~ святкувати день народження

URZĄD

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

urzędu m 1. відомство; управління, управа; установа ~ celny митниця ~ skarbowy фінансовий відділ 2. посада piastować ~ займати посаду

USKUTECZNIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz здійснювати ---- dok. uskutecznić -nię, -nisz здійснити

USPOSOBIENIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n 1. настрій; схильність 2. вдача, характер

USTANAWIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz установляти, установлювати ---- dok. ustanowić -wic, -wisz установити

USTAWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-aję, -ajesz переставати, вщухати ---- dok. ustać -anę, -aniesz перестати, вщухнути

USTĘPOWAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-puję, -pujesz 1. відступатися 2. поступатися, уступати ---- dok. ustąpić -pic, -pisz 1. відступитися 2. поступитися, уступити

USUWAĆ (SIĘ)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz усувати(ся), відстороняти(ся) ---- dok. usunąć (się) -nę, -niesz усунути(ся), відсторонити(ся)

USYPIAĆ1

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz усипляти (кого) ---- dok. uśpić -pic, -pisz приспати (кого)

USYPIAĆ2

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz засипати, засинати ---- dok. usnąć usnę, uśniesz заснути, уснути; поснути (про багатьох)

USZANOWANIE

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-a n пошана, повага moje ~! моє поважання (шанування)!

USZCZĘŚLIWIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz ощасливлювати ---- dok. uszczęśliwić -wię, -wisz ощасливити

USZKADZAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz ушкоджувати ---- dok. uszkodzić -dzę, -dzisz ушкодити

UTRUDNIAĆ

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz утрудняти; перешкоджати ---- dok. utrudnić -nic, -nisz утруднити; перешкодити

DO UPADŁEGO

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

tańczyć ~ танцювати до упаду (аж до знесилення)

A TAKÉ USPOKOJIT ZÁJMY VŠECH

Чешско-русский словарь

• и удовлетворить интересы всех

A TEPELNÝCH ELEKTRÁREN OBLASTI UHLÍM

Чешско-русский словарь

• и тепловых электростанций области углем

A TOTO SE TÝKÁ UŽ CELÉ ZEMĚ

Чешско-русский словарь

• а это касается уже всей страны

A UCHAZEČI O MOC

Чешско-русский словарь

• и претенденты на власть

A UCHOVÁNÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ

Чешско-русский словарь

• и хранения больших объемов

A UMOŽŇUJE ZVÝŠIT

Чешско-русский словарь

• и позволяет увеличить

A UMĚLÝ CHOV POTĚRU

Чешско-русский словарь

• и искусственное разведение мальков

A UNIKÁTNÍCH LETECKÝCH PŘEPRAV

Чешско-русский словарь

• и уникальных авиаперевозок

A UPEVNĚNÍ POZICE RODINY

Чешско-русский словарь

• и усиление позиции семьи

A USKUTEČNIT KONKRÉTNÍ PRÁCI

Чешско-русский словарь

• и провести конкретную работу

A USMÍVAJÍCÍMI SE PRODAVAČKAMI

Чешско-русский словарь

• и улыбающимися продавщицами.

A UČINIL VÝZVU

Чешско-русский словарь

• был выдвинут лозунг

ABECEDNĚ USPOŘÁDAT

Чешско-русский словарь

• расположить в алфавитном порядке

ABY JÍ UKÁZALI LÍSTEK MANŽELA

Чешско-русский словарь

• чтобы ей показали записку мужа

ABY ODESLAT DO USA

Чешско-русский словарь

• чтобы отправить в США

ABY SE POKUSIT PODÍVAT SE NA TY UDÁLOSTI

Чешско-русский словарь

• чтобы попытаться взглянуть на те события

ABY SI UDRŽET SVĚTOVÉ CENY

Чешско-русский словарь

• чтобы поддержать мировые цены

ABY UDRŽET KURS

Чешско-русский словарь

• чтобы удержать курс

ABY UKLIDNIT POTENCIÁLNÍ PARTNERY

Чешско-русский словарь

• чтобы успокоить потенциальных партнеров

ABY URYCHLIT VÝSTAVBU

Чешско-русский словарь

• Чтобы ускорить строительство

ABYSÁLNÍ ULOŽENINY

Чешско-русский словарь

• абиссальные отложения

ACYKLICKÝ UHLOVODÍK

Чешско-русский словарь

• ациклический углеводород

AKTIVOVANÉ UHLÍ

Чешско-русский словарь

• активированный уголь

ALE BUDE UMÍSTĚNO MIMO

Чешско-русский словарь

• но будет находиться вне

ALE PO UPLYNUTÍ PŮL DRUHÉHO MĚSÍCE SE ZJISTILO

Чешско-русский словарь

• но спустя полтора месяца выяснилось

ALE UKRAJINCI BYLI OCHOTNI

Чешско-русский словарь

• но украинцы готовы были

ALE UŽ VÍC NIKDY NEVIDĚL

Чешско-русский словарь

• но никогда больше не видел

ALICYKLICKÝ UHLOVODÍK

Чешско-русский словарь

• алициклический углеводород

ALIFATICKÝ UHLOVODÍK

Чешско-русский словарь

• алифатический углеводород

AMPLITUDA USTÁLENÉHO PROUDU NAKRÁTKO

Чешско-русский словарь

• амплитуда установившегося тока короткого замыкания

AMPÉRMETR S USMĚRŇOVAČEM

Чешско-русский словарь

• амперметр с выпрямителем

ANALÝZA JIŽ VYZNAČENÝCH TRENDŮ UKAZUJE

Чешско-русский словарь

• анализ уже обозначившихся тенденций показывает

ANODA UZEMNĚNÍ

Чешско-русский словарь

• анодное заземление

ANORGANICKÝ URYCHLOVAČ

Чешско-русский словарь

• неорганический ускоритель

ANTICKÉ UMĚNÍ

Чешско-русский словарь

• античное искусство

ANTÉNA U

Чешско-русский словарь

• П-образная антенна

ARCHITEKTONICKÉ UMĚLECKÉ SKLO

Чешско-русский словарь

• архитектурно-художественное стекло

AROMATICKÝ UHLOVODÍK

Чешско-русский словарь

• ароматический углеводород

ASTRONOMICKÉ URČOVÁNÍ

Чешско-русский словарь

• астрономическое определение

ATELIERY UMĚLCŮ

Чешско-русский словарь

• творческие мастерские

AUTOMATICKÁ UDÍRNA

Чешско-русский словарь

• автокоптилка• конвейерный коптильный аппарат

AUTOMATICKÝ UZEL (TELEFONNÍ)

Чешско-русский словарь

• автоматизированный узел

AUTOMOBIL, KTERÝ JE URČEN

Чешско-русский словарь

• автомобиль, предназначенный

AŽ NAPRŠÍ A USCHNE

Чешско-русский словарь

• после дождичка в четверг

BAJONETOVÝ UZÁVĚR

Чешско-русский словарь

• байонетный затвор• штыковой затвор

BAKTERIE UVOLŇUJÍCÍ DUSÍK

Чешско-русский словарь

• азотовыделяющие бактерии• бактерии азотвыделяющие

BATYÁLNÍ USAZENINY

Чешско-русский словарь

• батиальные отложения

BETATRONOVÉ URYCHLENÍ

Чешско-русский словарь

• бетатронное ускорение

BEZ USTÁNÍ

Чешско-русский словарь

• беспрестанно• непрерывно• неустанно

BEZDOTYKOVÁ UCPÁVKA

Чешско-русский словарь

• бесконтактное уплотнение

BEZPLATNÉ UŽÍVÁNÍ

Чешско-русский словарь

• безвозмездное пользование

BEZÚPLATNÉHO UŽÍVÁNÍ PROSTORŮ

Чешско-русский словарь

• бесплатного пользования помещениями

BLÍZKOVÝCHODNÍM UROVNÁNÍ

Чешско-русский словарь

• ближневосточном урегулировании

BOD KRYSTALOVÉ MŘÍŽKY, UZLOVÝ

Чешско-русский словарь

• узел кристаллической решетки

BOXEROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Чешско-русский словарь

• оппозитное расположение

BRATRŮM SLOVANŮM UŽ NYNÍ

Чешско-русский словарь

• братьям — славянам уже сейчас

BRIKETOVANÉ UHLÍ

Чешско-русский словарь

• брикетированный уголь

BUDE MOCI UTAJOVAT INFORMACI

Чешско-русский словарь

• сможет утаивать информацию

BUDE UVEDEN DO ČINNOSTI

Чешско-русский словарь

• будет приведен в действие

BUDIČ KMITŮ S USMĚRNĚNÝMI KMITY

Чешско-русский словарь

• вибратор с направленным действием возмучения

BUDOU UKONČENY VŠECHNY ZÁCHRANNÉ PRÁCE

Чешско-русский словарь

• будут завершены все спасательные работы

BUDU UPLATŇOVAT JEHO METODY PRÁCE

Чешско-русский словарь

• Я буду применять его методы работы

BULINOVÝ UZEL

Чешско-русский словарь

• беседочный узел (мор.)

BYL U TURKŮ

Чешско-русский словарь

• оказался у турков

BYL URČEN PRO PŘEPRAVU ROPY

Чешско-русский словарь

• предназначался для транспортировки нефти

BYLA UDĚLENA CENA

Чешско-русский словарь

• была присуждена премия

BYLO MOŽNÉ USOUDIT

Чешско-русский словарь

• можно было сделать вывод

BYLO TO USKUTEČNĚNO NA ZÁKLADĚ PŘÍKAZU GUVERNÉRA

Чешско-русский словарь

• сделано это было по указанию губернатора

BYLO TŘEBA UCHRÁNIT

Чешско-русский словарь

• нужно было сохранить

BYLO UNAVENO Z VÝSTŘELKŮ ŠÉFA

Чешско-русский словарь

• устало от заскоков патрона

BYLY USKUTEČNĚNY ENERGETICKY NÁROČNÉ ÚKONY

Чешско-русский словарь

• были проведены энергоемкие операции

BYSTRÝ UM

Чешско-русский словарь

• острота ума• проницательный ум

BYTÍ URČUJE VĚDOMÍ

Чешско-русский словарь

• бытие определяет сознание

BÝT K UŽITKU

Чешско-русский словарь

• быть на пользу• быть полезным

BÝT UNAVEN

Чешско-русский словарь

• уставать• устать

BÝT UZAVŘENÝ

Чешско-русский словарь

• быть доконченным• быть завершенным• быть закрытым• быть замкнутым• быть прикрытым

BÝT UŽASLÝ

Чешско-русский словарь

• быть в изумлении• быть в недоумении• быть изумлен• быть удивленным

BÝT UŽITEČNÝ

Чешско-русский словарь

• быть плодотворным• быть полезным

BĚHEM URČITÉ DOBY

Чешско-русский словарь

• в течение определенного периода

CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STROJE

Чешско-русский словарь

• общая компоновка станка

CELNÍ UZÁVĚRA

Чешско-русский словарь

• таможенные склады• таможенный склад

CELOPOLYMERNÍ SYNTETICKÁ USEŇ

Чешско-русский словарь

• цельнополимерная синтетическая кожа

CELÝ UCHVÁCEN OHNĚM

Чешско-русский словарь

• полностью охвачен огнем

CHCE ZÍSKAT UŽ NYNÍ

Чешско-русский словарь

• хочет получить уже сейчас

CHEMICKY UPRAVENÝ

Чешско-русский словарь

• с измением химического состава

CHLADIČ UCPÁVKOVÉ PÁRY

Чешско-русский словарь

• охладитель лабиринтного пара

CHLAZENÁ UCPÁVKA

Чешско-русский словарь

• охлаждаемый сальник

CHLORID UHLIČITÝ

Чешско-русский словарь

• тетрахлорметан• четыреххлористый углерод

CHLOROVANÝ UHLOVODÍK

Чешско-русский словарь

• хлодированный углеводород• хлорированный углеводород

Время запроса ( 0.633542778 сек)
T: 0.640471525 M: 1 D: 0